Zonnepanelen installeren als bedrijf? Ontdek hoe Luminus u kan helpen!

U overweegt de installatie van zonnepanelen voor uw bedrijf? Ontdek wat Luminus voor u kan betekenen!

Luminus werkt voor de installatie en het onderhoud van fotovoltaïsche installaties samen met zijn partners Leenen en Dauvister, bedrijven die hun expertise inzake zonne-energie ruimschoots bewezen hebben. Dankzij die samenwerking kunnen we u een totaalpakket aan services bieden.

1. Voorbereiding en installatie van de zonnepanelen

Vooraleer u zonnepanelen kan installeren, moet er heel wat gebeuren. Samen met u onderzoeken we eerst en vooral wat uw concrete behoeften zijn. We bekijken welke installatie het meest geschikt is voor uw situatie en maken een haalbaarheidsstudie op.

Vervolgens werken we samen met u een uitgebreid financieel plan uit, we bekijken welke financieringsmogelijkheden het voordeligst voor u zijn en berekenen uw precieze return on investment.

Vervolgens doorlopen we samen met u het technische ontwerptraject en tekenen we alles uit. We nemen de volledige installatie en indienststelling op ons, net zoals de aansluiting op en energie-injectie in uw bestaande installaties en op het stroomnet.

2. Financiering van de investering

Dat de installatie van zonnepanelen financieel een interessante investering is, staat buiten kijf. Maar misschien investeert u uw beschikbare middelen liever in de corebusiness van uw bedrijf. In dat geval nemen wij de investering graag op ons.

We werken dan samen een huurconstructie uit, waarbij wij worden vergoed door uw huurgelden en de groenestroomcertificaten van de installatie. De huur wordt zo berekend dat deze altijd lager ligt dan de besparing die u dankzij de zonnepanelen realiseert op uw energiefactuur.

Bovendien bieden we u ook een voordelig contract aan voor de levering van uw restverbruik en/of de aankoop van eventuele energie-overschotten.

3. Onderhoud van de PV-installatie

Om een optimale werking van uw zonnepanelen te verzekeren en het rendement van uw PV-installatie te garanderen, is een jaarlijkse onderhoudsbeurt noodzakelijk. Ook dat neemt Luminus graag op zich gedurende de volledige levenscyclus van uw installatie:

  • Uw zonnepanelen nakijken en schoonmaken
  • Controleren of de panelen nog stevig verankerd zijn
  • Het onderhoud van alle omvormers
  • Tests, controles en onderhoud van alle veiligheidssystemen (zoals de netonkoppelingskast)
  • Nazicht van alle verbindingen en verzekeringen
  • Oplevering van een volledige risico-analyse

Hebt u interesse in zonnepanelen voor uw bedrijf?

  • Zelfstandige of KMO? Vraag hier online uw offerte aan.
  • Grote onderneming of publieke instelling? Contacteer uw Key Account Manager voor meer informatie of mail ons op btb@luminus.be.