Hoe maakt u kans op investeringssteun voor (middel)grote zonnepaneleninstallaties in Vlaanderen?

Welke premie u ontvangt voor uw zonnepanelen hangt af van het omvormervermogen van de installatie. Daardoor is de premieaanvraag voor particulieren met kleine installaties vrij eenvoudig, maar zelfstandigen en vennootschappen vallen onder een iets complexer call-systeem. Ook voor ondernemers zonder zonnepanelen is dat interessant, want elke grootverbruiker is sinds november 2022 verplicht om zonnepanelen te installeren.

Gebouwen met een jaarlijkse bruto-elektriciteitsafname van 1 GWh of meer (sinds 2021) zijn verplicht om een PV-installatie te plaatsen. Publieke organisaties moeten al met een brutoafname van 500 MWh op zoek naar een goede zonnepanelenleverancier. Dat besliste de overheid in een nieuw decreet op 25 november 2022.

Is uw bedrijf zo’n grootverbruiker? Dan hebt u tot 30 juni 2025 de tijd om panelen aan te kopen en in gebruik te nemen. Bovendien zal de installatie hoogstwaarschijnlijk stelselmatig uitgebreid moeten worden. Voorlopig lijkt de regeling er zo te zullen uitzien, maar dit moet nog finaal goedgekeurd worden:

 • Vanaf 30 juli 2025 moet de installatie tenminste 12,5 Wp per vierkante meter dakoppervlakte kunnen voorzien.
 • Vanaf 1 januari 2030 moet de installatie tenminste 18,75 Wp per vierkante meter dakoppervlakte kunnen voorzien.
 • Vanaf 1 januari 2035 moet de installatie tenminste 25 Wp per vierkante meter dakoppervlakte kunnen voorzien.

Grote, energiebesparende investeringen als deze komen ook nog in aanmerking voor steun via een competitief call-systeem. Door de huidige energiecrisis staat dat call-systeem in 2023 mogelijk onder druk. Om goed voorbereid te zijn wanneer de calls weer van start gaan, vindt u hieronder alles wat u moet weten over deze steunregeling voor groene investeringen:

Wat is de call-steunregeling voor middelgrote zonne-installaties in Vlaanderen?

Wat is een call?

In tegenstelling tot het oude systeem van de groenestroomcertificaten, bent u op voorhand niet langer zeker van overheidssteun. Hiervoor dient u een steunaanvraag in te dienen om deel te nemen aan een call. Dat is een wedstrijd of projectoproep, uitgeschreven door de Vlaamse overheid. De regering verdeelt een vooraf vastgelegd budget over de aanvragers die voldoen aan de voorwaarden. De PV-projecten die het meeste groene stroom produceren per gevraagde euro steun komen vooraan in de rangschikking en maken dus meer kans op overheidssteun. De ‘winnende’ steunaanvragen krijgen de investeringssteun eenmalig uitbetaald, na indienstname van de installatie.

Bereken uw steunaanvraag op basis van deze formule:

Steunaanvraag zonnepanelen

Wat verstaan we onder een (middel)grote zonnepaneleninstallatie?

In Vlaanderen categoriseren we vier groottes van zonne-installaties op basis van het maximaal vermogen van hun omvormer:

(middel)grote zonnepaneleninstallatie maximaal vermogen

Meer info over de eenmalige investeringspremie.

Meer info over de investeringsaftrek.

De steunregeling praktisch?

Steunhoogte van call-regeling

De totale steun over alle call-oproepen en projecten voor zonnepanelen en windturbines is beperkt door het vooraf bepaalde budget. In 2022 werden in totaal drie calls georganiseerd voor middelgrote zonne-installaties en kleine en middelgrote windturbines. Hoewel ook andere groene investeringen kunnen deelnemen aan een call, focussen we in dit artikel op subcall 1 ‘PV op woongebouwen en bij energiegemeenschappen’ en subcall 2 ‘overige PV’ (de meest gangbare zonneprojecten).

 • CALL 1, van 1 tot 15 maart 2022, met een budget van 5.000.000 euro voor subcall 2.
 • CALL 2, van 14 juni 2022 tot 28 juni 2022, met een budget van 9.500.000 euro voor subcall 2.
 • CALL 3, van 16 tot 30 november 2022, met een budget van 500.000 euro voor subcall 1 en 2.500.000 euro voor subcall 2.

Call na call zijn er meer aanvragen én projecten die steun ontvangen. Lees meer over de succesresultaten van de afgelopen calls.

Door de huidige energiecrisis staan de calls van 2023 onder druk. Luminus houdt u up de hoogte zodra er duidelijkheid hieromtrent is.

Bijkomende voorwaarden voor steunaanvraag

 • U mag slechts 1 aanvraag doen per toegangspunt voor injectie.
  • De werken mogen nog niet zijn gestart, niet vóór en niet tijdens de selectieprocedure.
  • Indien nodig beschikt u over een geldende omgevingsvergunningsaanvraag.
  • Uw onderneming heeft geen schulden of verkeert niet in financiële moeilijkheden.
  • U voert de werken meteen uit na een positieve beslissing, anders mag u pas 2 jaar later opnieuw deelnemen.

Hoe verloopt de call-procedure van steunaanvraag tot uitbetaling?

De volledige procedure van een call bestaat uit 8 stappen.

STAP 1: Voorbereidende studie

Voor de opening van de call waaraan u wil deelnemen (STAP 2) neemt u al de nodige voorbereidende stappen, liefst ondersteund door een expert.

STAP 2: Opening van de call: uw steunaanvraag

U hebt 14 dagen de tijd om uw steunaanvraag in te dienen tussen de opening en de afsluiting van een call-oproep.

STAP 3a: Beslissing ontvankelijkheid

U krijgt de bevestiging of uw steunaanvraag al dan niet ontvankelijk is. Let op, dit is geen beslissing over de eventuele steun. U krijgt alleen te horen of uw steunaanvraag aan alle voorwaarden voldoet.

STAP 3b: Beslissing over toekenning steun

De ontvankelijke steunaanvragen worden gerangschikt. De projecten met de laagste verhouding aangevraagde steun ten opzichte van de verwachte energieopbrengst en levensduur, komen eerst aan bod. Maximum twee maanden na sluiting van de call-oproep krijgt u te horen of u ook effectief steun zal krijgen.

STAP 4: Garantie van bankwaarborg stellen

Binnen de 30 dagen na betekening over de steun stelt u een bankwaarborg in voor de steun. Die bedraagt 7,5% van het gevraagde steunbedrag, met een minimum van € 2.000. Indien u het bewijs van bankgarantie niet binnen de termijn van 30 dagen aanlevert, wordt u uitgesloten van calls voor drie jaar.

STAP 5: Indienstname installatie

18 maanden na de betekening over de steun voor uw PV-installatie dient u die in dienst te nemen. Doet u dat niet? Dan verliest u het recht op steun, gedeeltelijk of volledig. Laattijdige realisaties verliezen het recht op steun gedeeltelijk als ze in het daaropvolgende jaar de installatie in dienst nemen. Wordt de installatie later in dienst genomen, dan vervalt het recht op steun volledig.

STAP 6: Indienen bewijs van indienstname

Het eerste bewijs van indienstname bezorgt u binnen 30 dagen erna.

STAP 7: Indienen aanvraag tot uitbetaling

Ten laatste 6 maanden na indienstname dient u een aanvraag tot volledige uitbetaling van de steun in, met een kopie van de eerste onomkeerbare contractuele verbintenis, aangegaan voor de uitvoering van de subsidieerbare werkzaamheden. Anders ontvangt u geen uitbetaling.

STAP 8: Uitbetaling

Nadat u een bewijs indient over uw operationele installatie, kan uw volledige investeringssteun worden uitbetaald. Algemeen ontvangt u geen uitbetaling later dan 36 maanden na datum van betekening van de beslissing over uw steun.

Hoe kan Luminus u adviseren en ontzorgen?

Onze experten ontzorgen u over het hele proces, van voorbereidende studies en simulaties tot de installatie, en geven u persoonlijk advies. Met de hulp van Luminus bent u zeker van een optimale voorbereiding.

 • We geven u het nodige professionele advies zodat u de meest rendabele keuzes maakt.
 • U bepaalt zelf het steunbedrag waarmee u deelneemt aan de call en u doet zelf de aanvraag, maar met het advies en de ontzorging van Luminus.
 • Wij verduidelijken alle stappen binnen het call-systeem met bijhorende aanleverdatums en documenten.
 • We leggen u de werking uit van het tendering-systeem.
 • We adviseren u over de ideale steunhoogte die wij verwachten.
 • We begeleiden u doorheen de steunaanvraag en behoeden u voor de risico’s doorheen het proces.
fases subsidies zonnepanelen

Let op: om in aanmerking te komen voor steun is het essentieel dat u geen enkele deadline in het proces overschrijdt.

Is een PV-installatie ook zonder call-steunregeling interessant?

U kunt uiteraard ook zonnepanelen plaatsen zonder deze steun aan te vragen. Dan bent u niet onderhevig aan de risico’s en opportuniteitskosten verbonden aan het deelnemen aan een call, zoals:

 • De administratieve verplichtingen en de bijhorende aanleverdatums waarop u documenten moet aanleveren.
 • De wachtperiode van 8 maanden waarin u gratis energie uit productie en injectievergoedingen misloopt.