Groeien als bedrijf dankzij een focus op zero waste?

De afvalvrije trend baande zich in slechts enkele jaren tijd een weg naar alle facetten van de maatschappij. Afvalvrije winkels zijn in steden geen uitzondering meer, en meer en meer organisaties starten projecten op om hun personeel te sensibiliseren en hun bijdrage aan de afvalberg te verkleinen.

Logisch, want voor bedrijven vormt dit een reële kans. Als u een zerowastewerkwijze geleidelijk aan introduceert en op een slimme manier communiceert, kan dat voor groei zorgen én voor een meerwaarde in je marketing.

Slim afvalbeheer vermindert uw kosten en vergroot uw groei

Afvalbeheer is een groeiende uitdaging waar de consumenten en werknemers zich steeds bewuster van worden. De invoering van een zero wastebeleid is voor een onderneming een manier om zich groener op te stellen en betrokkenheid te tonen.

Naast de positieve impact op het milieu vormt deze aanpak ook een echte economische kans. Afval betekent voor een bedrijf immers een nettoverlies. Minder vuilnis leidt dus tot een vermindering van heel wat kostenposten. Het geld van die besparing kan vervolgens worden besteed aan posten die onmisbaar zijn voor de werking van het bedrijf.

Een geleidelijke overgang naar zero waste in uw bedrijf

Een zerowastebeleid moet geleidelijk aan worden ingevoerd in een bedrijf. Het aspect “zero” mag dan extreem klinken, het is nochtans niet de bedoeling dat de interne processen drastisch worden omgegooid. Het gaat om een werk van lange adem waarvoor de sensibilisering en inzet van alle deelnemers aan de productieketen nodig is.

Het bedrijf begint best met het oplijsten van de oplossingen die het gemakkelijkst te verwezenlijken zijn, rekening houdend met het type activiteit en het enthousiasme van de medewerkers tegenover die veranderingen. Vervolgens wordt het zerowastebeleid geleidelijk aan uitgebreid naar de rest van de organisatie.

Hoe rolt u een zerowastebeleid uit in uw bedrijf?

U bent ervan overtuigd dat een zerowastebenadering uw kosten zal doen afnemen en uw omzet doen groeien? Dan wil u daar meteen mee aan de slag. Maar zoiets heeft tijd nodig.

Een bedrijf is een complexe organisatie met veel processen die onderling samenhangen. Voor de invoering van een zerowastebeleid in een organisatie bekijkt u eerst de hele productieketen om de oplossingen vervolgens geleidelijk uit te werken.

1. Verminder de productie van afval aan de bron

Een minimalisering van de afvalproductie is de eerste reflex bij de invoering van het gewenste beleid. Vervolgens moeten sommige activiteiten worden herzien om hun impact op het milieu te verkleinen. Een voorbeeld van een eerste initiatief is de vervanging van plastic bekers door mokken in de bedrijfskleuren voor uw werknemers.

2. Geef voorrang aan duurzame materialen om verspilling te vermijden

Zero waste impliceert ook een voorkeur voor de materialen die worden gebruikt bij het ontwerp van uw product, de verpakking of de kantoorbenodigdheden van uw medewerkers. Kiezen voor materiaal met een lange levensduur of zelfs biologisch afbreekbare materialen, beperkt de ecologische impact en het afval dat uw activiteit produceert.

3. Hergebruik papier en andere materialen

De activiteit van uw bedrijf blijft ondanks al uw inspanningen toch afval opleveren. De invoering van een valorisatiebeleid is dan de eerste reflex om dat afval een tweede leven te geven. Waarom zou u uw medewerkers niet aanmoedigen om hun onbruikbare prints te benutten als kladpapier of om kartonnen dozen van pakketten te hergebruiken voor toekomstige verzendingen?

4. Recycleer uw materiaal

Als al die oplossingen nog steeds afval opleveren dat het bedrijf niet meer kan valoriseren, dan heeft de organisatie nog de mogelijkheid om dat een nieuw leven te geven. Een zerowastebeleid impliceert ook dat het bedrijf gebruikmaakt van aparte vuilnisbakken om te sorteren en dat het de medewerkers sensibiliseert over een correct gebruik.

Luminus biedt allerlei diensten om bedrijven te helpen bij hun inspanningen voor een groenere toekomst en een lager energieverbruik. Neem voor meer informatie over onze oplossingen contact met ons op per telefoon op 078 155 232 (grote bedrijven) of 078 155 230 (kmo’s en zelfstandigen).