Coronavirus: de post-lockdownvoorzieningen voor ondernemingen

Net als in de meeste andere landen in Europa en de wereld is de corona-epidemie ook in België uitgegroeid tot een ware economische crisis voor de overgrote meerderheid van de bedrijven. In het licht van deze nooit geziene situatie hebben heel wat ondernemingen hun activiteiten moeten stopzetten, terwijl andere ze in buitengewone omstandigheden bleven voortzetten. 

Denk maar aan tijdelijke werkloosheid of telewerken. Uiteraard moet de gezondheid van klanten en medewerkers de prioriteit blijven. Tegelijk worden op federaal niveau in elk gewest in België uitzonderlijke maatregelen getroffen om de financiële gezondheid van alle ondernemingen te vrijwaren. Met het oog op het einde van de lockdown en de economische heropstart, waarvan de grote lijnen op 24 april werden voorgesteld, keurden de gewesten en de Belgische regering extra financiële inspanningen voor bedrijven goed. Door de sterke daling van de energieprijzen ontstaan ook economische opportuniteiten. Een update van Luminus Business.

Nieuwe regels voor het bedrijfsleven

Net als de rest van de bevolking beleven de Belgische bedrijven momenteel een zeer stressvolle periode. Terwijl bedrijven de gezondheid en tewerkstelling van hun werknemers willen veiligstellen, vrezen sommige ondernemingen tegelijk voor de toekomst van hun bedrijf. Daarom versterkte de Nationale Veiligheidsraad op 17 maart 2020 de maatregelen met betrekking tot bedrijven. Het opzet? De verspreiding van het coronavirus bestrijden.

Tijdens de lockdown konden heel wat bedrijven (zelfstandigen, kmo’s en grotere ondernemingen) blijven werken om zo te voldoen aan de prioritaire noden van het land en de bevolking. 

Het gaat om sectoren actief in de gezondheidszorg, administratie, defensie en veiligheid, media, transport, industrie en de voedingssector. Als de actualiteit dit vereist, kunnen deze ondernemingen een beroep doen op tijdelijke werkloosheid en op telewerken als de aard van hun activiteiten dit toelaat. 

Sinds 20 april kunnen ook doe-het-zelfzaken, tuincentra en boomkwekers hun activiteiten verderzetten.

Voor andere ondernemingen, met name in de dienstensector, is de situatie nog moeilijker: zij moesten hun activiteiten volledig stilleggen. Het risico op financiële moeilijkheden en faillissementen is dan ook enorm gestegen. Daarom hebben de drie gewesten snel krachtige maatregelen genomen om tienduizenden ondernemingen in gevaar te ondersteunen. In de loop van april kondigden ze alle drie een versterking van de respectievelijke steunmaatregelen aan.

Volgens dezelfde logica voert ook de federale regering nieuwe maatregelen in die de economie moeten ondersteunen.

De federale steunregeling

Op 11 april breidde de ministerraad de maatregelen die reeds bestonden sinds het begin van de epidemie, zoals tijdelijke werkloosheid, het uitstel voor sociale bijdragen en taksen en het toekennen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (het overbruggingsrecht), uit met een tijdelijk moratorium op faillissementen. Het doel: de bedrijven beschermen tegen conservatoir en afdwingbaar beslag en faillissementsverklaringen en gerechtelijke ontbindingen.

In de zogenaamd kritische sectoren werden ook nieuwe maatregelen genomen om de tewerkstelling te vereenvoudigen, zoals de belastingvrijstelling van vrijwillige uren (tot 30 juni) of de mogelijkheid meerdere contracten van bepaalde duur na elkaar af te sluiten. De details van deze nieuwe maatregelen zijn te raadplegen op de site van premier Sophie Wilmès.

Op 25 april werd ook het overbruggingsrecht verlengd tot en met 31 mei voor zelfstandigen die hun activiteit moesten onderbreken of inperken tijdens de lockdownmaatregelen. Dit gaat om een bedrag van 1.291,69 euro per maand, of 1.614,10 euro met gezinslast.

Deze week bespreekt ook het federaal parlement nieuwe steunmaatregelen voor bedrijven.

Regionale steunmaatregelen

Ook de Vlaamse Regering heeft een steunpremie van 4.000 euro beloofd aan bedrijven die gedwongen worden te sluiten vanwege het coronavirus. Bij een sluiting van meer dan 21 dagen zal ook een extra vergoeding van 160 euro per dag worden uitgekeerd. Bedrijven in het Vlaams Gewest kunnen daarnaast genieten van een leningsgarantie ten bedrage van 75% van het bedrag en van betalingsuitstel voor bepaalde belastingen.

Sinds 1 april komen Vlaamse bedrijven die de deuren niet moesten sluiten maar een omzetverlies van 60% of meer kenden tussen 14 maart en 30 april 2020 (in vergelijking met het voorgaande jaar) ook in aanmerking voor een gewestelijke subsidie van 3.000 euro.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft gekozen voor een eenmalige premie van 4.000 euro voor bedrijven actief in de horeca, het toerisme, de detailhandel en recreatie- en sportactiviteiten die hun activiteiten moeten staken. 

Er zijn ook veel andere maatregelen van toepassing, zoals de afschaffing van de City Tax voor hotels in de eerste helft van 2020 en de afschaffing van de belasting op taxi’s voor het hele jaar 2020. De steun van de Brusselse Regering omvat verder het verlenen van financiële garanties, steun op het vlak van cashflow of het uitstellen van de betaling van bepaalde belastingen (btw, bedrijfsbelasting, enz.). De details kunt u hier raadplegen. 

Op 16 april kondigde de Brusselse Regering de uitbreiding van de steun van 4.000 euro aan voor videoverhuurders, carwashbedrijven, krantenwinkels en vastgoedkantoren. Er werden ook twee nieuwe steunmaatregelen voorgesteld: een premie van 3.000 euro voor taxibedrijven en bedrijven die voertuigen met chauffeur verhuren en een tweede premie van 2.000 euro voor ondernemers en micro-ondernemers die hun activiteiten aanzienlijk zien dalen.

Al snel na het begin van de crisis stelde Wallonië bedrijven actief in de horecasector, het toerisme en de detailhandel die hun activiteiten hebben moeten stopzetten, een tegemoetkoming van 5.000 euro voor. Bedrijven die hun activiteiten hebben moeten verminderen, krijgen een tegemoetkoming van 2.500 euro. 

De 55.000 potentieel getroffen Waalse bedrijven en zelfstandigen zullen naar verwachting bijna 233 miljoen euro ontvangen. Andere buitengewone maatregelen, zoals het verlenen van financiële garanties op kredieten en kredietaanvragen of het bevriezen van betalingstermijnen voor belastingen, inningen en andere administratieve maatregelen, maken deel uit van de door de Waalse Regering bekendgemaakte regelingen.

Op 22 april kondigde de Waalse Regering een uitbreiding van de forfaitaire vergoeding van 5.000 euro aan voor garagehouders, bedrijven actief in de kunsten en showbizz, sportcentra, maneges, bioscopen en vastgoedagenten die hun activiteiten hebben moeten stopzetten. Een tweede steunmaatregel van 2.500 euro werd ook goedgekeurd. Die is bestemd voor bedrijven en zelfstandigen die in maart en april slechts gedeeltelijk konden werken en een overbruggingsrecht kregen. Zelfstandigen die niet kunnen genieten van de forfaitaire vergoeding kunnen rekenen op een heropstartlening van maximum 45.000 euro aan een voordelig tarief. Raadpleeg de details van deze maatregelen.

De post-lockdownvoorwaarden voor bedrijven

Op 24 april lichtte de Nationale Veiligheidsraad toe welke voorzieningen bedrijven voorlopig na de lockdown moeten treffen, op voorwaarde dat de gezondheidssituatie positief blijft evolueren.

Vanaf 4 mei wordt het dragen van een mondmasker verplicht voor alle werknemers die niet aan social distancing kunnen doen. De federale en gewestelijke regeringen hebben gezegd dat elke Belg gratis een masker in wasbare stof zal ontvangen. Vanaf deze datum kunnen B2B-bedrijven hun activiteiten opnieuw opstarten, als dat kan nog altijd in telewerkmodus.

Vanaf 11 mei zouden de winkels theoretisch gezien opnieuw open mogen gaan, ongeacht hun grootte. Maar de situatie zal geval per geval en week na week verder geëvalueerd worden om te beslissen of deze beslissing effectief in werking kan treden, afhankelijk van hoe de cijfers van de epidemie verder evolueren.

Vanaf 18 mei bestaat de mogelijkheid dat ook handelszaken waar lichamelijk contact bij komt kijken, zoals kapsalons en beautysalons, mogen opengaan, maar ook daar hangt de officiële bevestiging af van de verdere evolutie van de cijfers.

Vanaf 8 juni ten slotte zouden ook de horeca (hotels, restaurants en cafés), bioscoopzalen, theaters, podiumzalen en attractieparken de deuren mogen openen, maar de Veiligheidsraad moet dit nog verder onderzoeken. Voor andere sectoren, zoals het toerisme bijvoorbeeld, is nog helemaal niets beslist.

Belangrijk om weten: alle massa-evenementen blijven tot 31 augustus 2020 geannuleerd.

Antwoorden op uw vragen en mogelijke opportuniteiten

Om bedrijven door deze gezondheids- en economische crisis heen te helpen, zet Luminus alle middelen in om de continuïteit van haar diensten te waarborgen en het best mogelijke niveau van ondersteuning te bieden. 

Onze adviseurs staan tot uw beschikking voor alle vragen met betrekking tot uw energieverbruik, uw facturering of eventuele problemen die uw bedrijf ondervindt.

In deze uitzonderlijke periode kent de energiemarkt ook aanzienlijke schommelingen, met een sterke daling van de olie- en aardgasprijzen. Na een paar weken daling begint de prijs van elektriciteit opnieuw te stijgen. Om de evolutie van de markten te volgen en gebruik te maken van komende opportuniteiten, afspraak op my.luminusbusiness.be en de app Energy Management App. Ook onze experts staan klaar om uw vragen te beantwoorden: zij kunnen u bijstaan met concreet advies en voorstellen op maat van uw bedrijf.

Als elektriciteitsproducent en gas- en elektriciteitsleverancier behoort Luminus tot de bedrijven die wettelijk verplicht zijn om de continuïteit van hun diensten te verzekeren. 

Op dit moment zijn er volgens de netbeheerders geen redenen om aan te nemen dat de bevoorrading, het transport en de distributie van energie in dit land een verhoogd risico met zich meebrengt. Toch blijven onze ploegen constant alert om eventuele onvoorziene omstandigheden het hoofd te bieden.

Wil u meer weten over de situatie en over de rol van Luminus hierin? Raadpleeg onze FAQ!