Coronavirus: welke gevolgen op de energiemarkten?

De covid-19-epidemie heeft een grote impact gehad op de economie wereldwijd, en onder meer ook op de prijzen van aardgas, elektriciteit en stookolie. Voor wie alles wil weten over de komende energievooruitzichten, geeft Luminus een update over de laatste ontwikkelingen op de energiemarkten …

Terwijl het einde van de lockdown in België zich stilaan aftekent, werken de ondernemingen op alle fronten om een antwoord te bieden op de talrijke vragen waarmee ze worden geconfronteerd. De gezondheids- en economische crisis heeft het land enorm zwaar getroffen.

Maar er rijzen ook vragen over een potentieel energietekort, wat de economische activiteit nog meer zou benadelen. Gelukkig lijkt een dergelijk scenario momenteel zeer onwaarschijnlijk. Integendeel, de sector merkt een ongekende overvloed op …

Sinds het begin van de lockdown heeft de vermindering van de activiteit geleid tot een duidelijke daling van de energievraag in de betrokken landen. En die daling wordt weerspiegeld in de energieprijzen. In België is het elektriciteitsverbruik tijdens de week sinds 13 maart 2020 met 8,4% gedaald, volgens Reuters, en zelfs met gemiddeld 16% ten opzichte van de eerste week van maart, aldus Elia, de beheerder van het transmissienet.

Die daling is vooral merkbaar in sectoren die volledig stil werden gelegd. In de Brusselse horeca bijvoorbeeld bedraagt de daling zelfs 43%.

Energie: prijzen in de buurt van hun historische drempel

Het resultaat: de daling van het elektriciteitsverbruik leidde tot een aanzienlijke daling van de verkoopprijzen per megawattuur (MWh). In een paar weken tijd daalde de prijs van Power Future 2021 van bijna 50 euro naar minder dan 35 euro/MWh, alvorens opnieuw te stijgen naar 39 euro/MWh op 22 april.

De prognoses suggereren zelfs een prijs onder het laagste niveau van de laatste 15 jaar (27,10 euro/MWh in 2016). In deze situatie waarbij het aanbod hoger is dan de vraag, lijkt het risico op schaarste dan ook vrijwel nihil.

Maar elektriciteit is niet het enige energieproduct dat door de coronacrisis wordt gedevalueerd. Doordat een deel van het wagenpark stilstaat, heeft ook de prijs van olie een sterke duik genomen.

Sinds het begin van het jaar is de prijs van ruwe olie al gehalveerd. En eind maart was de prijs zelfs onder de 20 euro per vat gezakt. Gezien de wereldwijde productie slechts traag is verminderd, is er dus ook hier geen risico op brandstoftekort voor importlanden zoals België.

Geen onmiddellijk risico voor de bevoorrading

In het geval van aardgas lijkt de impact even groot te zijn als op de elektriciteits- en oliemarkten. In maart daalde de nationale consumptie met bijna 28%, aldus netwerkbeheerder Fluxys. In de industriële sector was deze daling beperkt tot 13,7%.

Maar de prijs van aardgas ligt nu dicht bij het laagste niveau van de afgelopen 15 jaar (11,69 euro/MWh in 2009). Voeg daar het milde weer tijdens de lockdown aan toe en dat verklaart dat er maximale aardgasvoorraden zijn.

Aardgas, olie, elektriciteit: men verwacht dat de vraag en de prijzen opnieuw geleidelijk zullen stijgen naarmate er minder zieken zijn.

Na de lockdown en de komst van een vaccin zal deze stijging nog aanzienlijker zijn. In de nabije toekomst lijken Belgische particulieren en bedrijven in elk geval beschermd tegen elk risico van energietekorten.

Hernieuwbare energie, het collaterale slachtoffer van de crisis

Als de energiemarkten uiteindelijk terugkeren naar hun niveau pre-coronavirus, kan de daling van de energievraag evenwel een langdurigere impact hebben op de groene energiesector.

De economische crisis en de ineenstorting van de prijs van fossiele brandstoffen hebben een rem gezet op de snelle ontwikkeling van de verschillende hernieuwbare sectoren. Zo werden in België verschillende windmolenparken van het net gehaald om het niet te overbelasten.

Ondanks deze tegenslag, blijft het ernaar uitzien dat het wereldwijde momentum om de wereldeconomie te decarboniseren, en in het bijzonder de groei van hernieuwbare energie te stimuleren, aan snelheid zal winnen.

Natuurlijke en onuitputtelijke groene energie is immers ongevoelig voor marktfluctuaties wanneer die wordt gebruikt voor eigen consumptie. Een troef die extra duidelijk wordt in tijden van economische crisis …

Tijdens en na de lockdown staat Luminus tot uw dienst om al uw energievragen te beantwoorden. Onze consultants en ingenieurs staan meer dan ooit aan uw zijde om uw energieverbruik te optimaliseren en uw renovatie- of productieprojecten inzake energie vorm te geven.

Neem contact op met uw accountmanager of e-mail ons op btb@luminus.be!