Zonnepanelen: de financiering verschilt per gewest

Er bestaan verschillende vormen van subsidies die de gewesten toekennen bij de plaatsing van zonnepanelen. Maar wat is de huidige situatie voor bedrijven en welke verschillen bestaan er tussen de gewesten? Wij geven een overzicht.

Wallonië: Qualiwatt en groenestroomcertificaten

De Waalse minister heeft aangekondigd dat ze in juli 2018 worden afgeschaft, maar de premies van Qualiwatt zijn momenteel nog van toepassing voor installaties van minder dan 10 kilowatt. Deze steun wordt gegeven om de investering in een standaardinstallatie van 3 kWp in maximaal 8 jaar terug te verdienen. Het bedrag van de premie wordt vastgelegd door de Waalse energiecommissie CWaPE en wordt elk halfjaar herzien. Het wordt telkens 3 maanden van tevoren bekendgemaakt op de website van de organisatie. Houd er rekening mee dat het bedrag en plafond van de premie verschillen per netbeheerder.

Voor installaties van meer dan 10 kilowatt kunnen groenestroomcertificaten worden gereserveerd. Concreet trekt de Waalse regering elk jaar een bepaald budget uit voor groenestroomcertificaten. Vervolgens gebeurt voor elke ingediende aanvraag een reservering bij de Waalse overheid. Na bevestiging daarvan worden die certificaten toegekend aan dat project en ze kunnen niet meer voor een andere installatie worden gebruikt. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de subsidies in de vorm van groenestroomcertificaten in €/MWh, afhankelijk van de grootte van het systeem.  Deze toont ook aan dat het aantal groenestroomcertificaten zal dalen vanaf 1/06/2018.

Omvang van de installatie Vermenigvuldigings-coëfficient
KeCO
€/GSC

 

Premie in groenestroom-certificaten (€/MWh)
  Tot 01/07/’18 Vanaf 01/07/’18   Tot 01/07/’18 Vanaf 01/07/’18
> 10 panelen & ≤ 250 kW 1.19 0.88 77,35 €/MWh 57.20
€/MWh
> 250 panelen & ≤ 500 kW 0.9 0.68 65€/CV 58,50 €/MWh 44.20
€/MWh
> 500 panelen & ≤ 750 kW 0.75 0.57 48,75 €/MWh 37.05
€/MWh
> 750 panelen & ≤ 1000 kW 0.65 0.49 42,25 €/MWh 31.85
€/MWh
Panelen > 1000 kW 0.4 0.32 26,00 €/MWh 20.80
€/MWh

Structuur van de groenestroomcertificaten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • Voor een installatie met een vermogen lager dan 5 kWp: 3 GSC
  • Voor een installatie met een vermogen hoger dan 5 kWp: 2,4 GSC
Grootte van de installatie Factor /GSC Ondersteuning in groencertificaten (/MWh)
< 5 kVA 3 82 €/GSC 246 €/MWh
> 5 kVA 2,4 82 €/GSC 197 €/MWh

Houd er rekening mee dat een groenestroomcertificaat bij de verkoop aan de energieleveranciers een waarde heeft van € 85. De certificaten kunnen ook aan beheerder Elia worden doorverkocht tegen een gewaarborgde minimumprijs van € 65 per stuk.

Voldoende rentabiliteit in Vlaanderen

Het Vlaamse Gewest kent niet langer subsidies en groenestroomcertificaten toe voor zonnepanelen van minder 10 kW, want hun rendement op zich volstaat al om de investering te rechtvaardigen. Een dergelijke installatie zou immers een besparing opleveren tussen € 0,18 en € 0,22 € per kWh. De kosten zijn dus al na enkele jaren terugverdiend, afhankelijk van uw verbruik. Het is belangrijk om te weten dat u de te veel geproduceerde elektriciteit ook aan uw energieleverancier kunt verkopen.

Voor installaties van meer dan 10 kilowatt kunnen groenestroomcertificaten worden uitgereikt. Concreet kent de Vlaamse overheid groenestroomcertificaten toe zodra de installatie is ingeschakeld.

In Vlaanderen bepaalt variabele bandingfactor (BF) het aantal ontvangen groene certificaten per MWh.
Deze factor veranderd jaarlijks, afhankelijk van de elektriciteitsprijs (Endex), zodat de klant een stabiel inkomen kan behouden, uitgaande van het principe van de communicerende vaten.

Voorbeeld: als de Endex afneemt, neemt uw winst evenredig af, de bandingfactor neemt toe om het verlies aan inkomsten te compenseren.

Grootte van de installatie Banding Factor €/GSC Ondersteuning in groencertificaten (€/MWh)
< 10 kVA Geen groene certificaten
10 – 40 kVA 0,645 93 €/GSC 59,935 €/MWh
40 – 250 kVA 0,71 65,03 €/MWh
250 – 750 kVA 0,702 65,286 €/MWh
> 750 kVA Specifiek project

Wilt u meer informatie over de installatie van zonnepanelen voor uw onderneming? Neem contact met ons op per telefoon op 078 155 232 (grote bedrijven) of 078 155 230 (KMO’s en zelfstandigen).