7 zaken die u nog niet wist over zonne-energie

Zonne-energie is wereldwijd in opmars als alternatieve, hernieuwbare energiebron. Niet verwonderlijk: de productiekost van zonnepanelen blijft jaar na jaar dalen en hun rendement blijft tegelijkertijd stijgen. Terwijl de rest van de wereld dus almaar meer inzet op zonne-energie, hebben zonnepanelen de laatste jaren in België onterecht een slechtere reputatie gekregen. Tijd om uw kennis bij te spijkeren!

Met dank aan Albert Einstein…

Het wetenschappelijk principe dat aan de basis ligt van zonne-energie is het zogenaamde ‘foto-elektrisch effect’. De eerste om dat principe te verklaren was niemand minder dan Albert Einstein. Meer nog: alhoewel we Einstein vooral associëren met zijn alom gekende relativiteitstheorie, was het met zijn werk rond het foto-elektrisch effect dat hij in 1921 de Nobelprijs won.

… en de NASA

Hoewel de eerste zonnecel al werd geproduceerd in 1883, was het de NASA die – ruim 70 jaar later – de eerste echte zonnepanelen in gebruik nam. De Amerikaanse ruimte-organisatie gebruikte ze om energie op te wekken voor satellieten. Dankzij de technologie van NASA en de wereldwijde oliecrisis van de jaren zeventig kwam de ontwikkeling van zonnepanelen in een stroomversnelling.

Het rendement van de panelen zou de komende decennia fors verhogen terwijl de productieprijs fel daalde. De productiekost voor een zonnepaneel is sinds de jaren zeventig maar liefst 150 keer goedkoper geworden, en daalt nog jaar na jaar. Er zijn nu al verschillende landen waar zonne-energie veruit de goedkoopste energiebron is. En binnen tien jaar zou dat volgens wetenschappers wereldwijd het geval zijn.

Geen zonneschijn maar daglicht

zonne-energie wolken

Alhoewel de naam anders doet vermoeden heb je geen stralende zon nodig om zonne-energie op te wekken. Zonnepanelen werken veeleer op ‘daglicht’ dan op ‘zonneschijn’. Daarom zijn ze ook in België en zelfs noordelijker gelegen landen een uitstekende bron van energie. België telt gemiddeld 1600 à 1700 zonne-uren per jaar. Dat is ruim voldoende om zonnepanelen rendabel te maken. Alleen op erg sombere dagen ligt hun rendement aanzienlijk lager.

Te veel zonlicht kan zelfs een negatief effect hebben op zonnepanelen. Wanneer ze te heet worden, daalt immers hun rendement. Zo kan een zonnepaneel meer opbrengen op een koude maar heldere dag in België dan op een bloedhete dag in Spanje. Alles hangt af van het soort zonnepaneel dat je gebruikt. Sommige zonnepanelen zijn beter in het opvangen van diffuus licht zodat ze optimaal renderen in minder zonnige omstandigheden, andere hebben dan weer een erg lage ‘temperatuurcoëfficiënt’ die hen minder gevoelig maakt voor temperatuurschommelingen.

Heel de wereld op zonne-energie?

Elke dag valt er 970 triljoen kWh – dat is liefst 970.000 TWh – zonne-energie op de aarde. Een gemiddeld Belgisch gezin verbruikt op jaarbasis 3.500 kWh aan elektriciteit. Dat betekent dat je met zonne-energie in theorie liefst 290 miljard huishoudens van stroom zou kunnen voorzien. Ter illustratie: de totale wereldbevolking telt 7,5 miljard mensen.

Natuurlijk is dat slechts een theoretische berekening. Het grootste probleem is immers dat de zon nergens een hele dag schijnt. Daarom wordt er door wetenschappers en technologiebedrijven hard gewerkt aan betaalbare opslagcapaciteit: batterijen die de opgewekte zonne-energie kunnen opslaan en op het geschikte moment weer kunnen injecteren in het netwerk.

Iedereen wil de grootste hebben

zonnepanelen park

Zonne-energie is ‘hot’. Lange tijd werd het vooral in Europa en de Verenigde Staten beschouwd als een interessante alternatieve energiebron, maar de laatste jaren zijn ook groei-economiën zoals bijvoorbeeld China en India op de kar gesprongen. De energiebehoefte in die landen is fel gestegen en het beleid wil fors mee investeren in hernieuwbare energie om de negatieve impact van hun groei op het milieu te beperken. Bovendien beschikken de landen over voldoende technologische knowhow om zo goedkoop mogelijk zonnepanelen te produceren.

Dat maakt ook dat er een wereldwijde en voortdurende prestigewedstrijd aan de gang is om het grootste zonnepark ter wereld aan te leggen. In de Mojave-woestijn in de Verenigde Staten werd in 2014 het Ivanpah-zonnepark geopend – onder meer dankzij een investering van 168 miljoen dollar door Google. Het park levert voldoende energie om 140.000 huishoudens van energie te voorzien. Maar de voorbije jaren openden in China en India zonneparken die naar eigen zeggen een nog grotere capaciteit hebben. In Marokko wordt dan weer in drie fases gebouwd aan het Noor-zonnepark dat in 2018 volledig operationeel moet zijn en ruim 1 miljoen Marokkaanse gezinnen van stroom moet voorzien.

Eén grote Silicon Valley?

Niet alleen de energiebron voor zonne-energie – de zon – is onuitputtelijk. Ook het belangrijkste onderdeel van zonnepanelen is ruim voldoende aanwezig. Fotovoltaïsche cellen worden immers gemaakt uit … zand. Meer bepaald uit silicazand, dat ook de grondstof is voor computerchips en ’s werelds belangrijkste technologiehub – Silicon Valley – zijn naam gaf.

We besparen u graag de technische uitleg, maar via allerhande ingewikkelde procedés wordt zand omgezet in silicium-kristallen die als basis dienen voor de zonnecellen en de zonnepanelen hun typische donkerblauwe kleur geven.

Wel of niet duurzaam?

Tegenstanders van zonne-energie halen vaak het argument aan dat de productie van zonnepanelen meer energie kost dan ze zelf opwekken, en ze daardoor helemaal niet zo duurzaam zijn. Dat klopte zeker voor de allereerste zonnepanelen, die een beperkte levensduur en minimaal rendement hadden. Moderne zonnepanelen hebben echter een levensgarantie van 25 jaar, en hun rendement (uitgedrukt in kWp) ligt ondertussen zo hoog dat dit een non-argument is.

Bovendien blijkt uit onderzoek dat zowat 90% van de huidige zonnepanelen – die nog lang niet aan vervanging toe zijn – later geschikt is om te recycleren en dat de kost voor het vervaardigen van nieuwe zonnepanelen uit gerecycleerd materiaal liefst 70% lager ligt!

Hebt u interesse in zonnepanelen voor uw bedrijf?

  • Zelfstandige of KMO? Vraag hier online uw offerte aan.
  • Grote onderneming of publieke instelling? Contacteer uw Key Account Manager voor meer informatie of mail ons op btb@luminus.be.