Tips: hoe besparen op energie tijdens de wintermaanden?

De winter komt nu stilaan echt in zicht. Dat brengt voor veel bedrijven extra verwarmingskosten met zich mee. Hoe kan u uw factuur de komende maanden toch binnen de perken houden? Enkele tips!

Houd de warmte binnen

Regel nummer één in de wintermaanden: houd de warmte zo veel mogelijk binnen en de koude buiten. Laat dus vooral geen ramen of deuren openstaan op kantoor. Is het toch nodig om werkruimtes te verluchten, doe dat dan kort vooraleer ze in gebruik genomen worden. Een klein kwartiertje een raam openzetten volstaat ruimschoots.

Hebt u nog gordijnen hangen in uw bedrijfsgebouwen? Gebruik ze dan. Gordijnen houden de warmte vast en zorgen ervoor dat er geen warme lucht ontsnapt. Laat desnoods gordijnen installeren op plekken waar u veel warmte verliest: grote ramen, deuren, traphallen. En investeer in eenvoudige tochtstrips om kieren in ramen en deuren af te sluiten.

Wees zuinig met de verwarming

Zijn er bedrijfsruimtes die niet verwarmd hoeven te worden – zoals het printerlokaal – of die je niet continu gebruikt, bijvoorbeeld vergaderzalen? Zet de verwarming daar dan uit of draai ze op een minimum en houd de deuren gesloten.  Verwarm ruimtes indien nodig een half uurtje vooraleer u ze gaat gebruiken.

Maak ook gebruik van slimme technologieën: een intelligent automatiserings- en controlesysteem voor uw bedrijfsgebouwen (BACS) of een slimme thermostaat zorgen ervoor elke ruimte op elk moment de juiste temperatuur heeft en dus niet onnodig verwarmd wordt. Beschikt u over een centraal verwarmings- en ventilatiesysteem (HVAC) laat het dan tijdig nakijken en proper maken zodat het optimaal functioneert.

Verspil geen stroom

Vermijd dat weinig of niet gebruikte ruimtes onnodig verlicht worden en zorg ervoor dat op het einde van de werkdag alle lichten uit zijn. Vraag ook aan alle werknemers om computers in de spaarstand of zelfs volledig uit te zetten. Screensavers verbruiken meer dan u denkt. Als er in het weekend niet gewerkt wordt, vergeet dan ook niet de koffie- en frisdrankautomaten af te zetten.

Ook hier geldt weer: maak gebruik van slimme technologieën zoals timers of bewegingssensoren. Maar zelfs een eenvoudige stekkerblok met een schakelaar kan wonderen doen om op het einde van de werkdag in één keer zo veel mogelijk apparaten uit te schakelen.

Veel bedrijven hebben op het einde van het jaar nog investeringsbudgetten over: dit is misschien wel het ideale moment om over te schakelen naar energiezuinige apparatuur. Oude modellen van printers, computers en kopieerapparaten verbruiken soms tot 90% meer energie dan de nieuwe versies. De investering betaalt zich dus op korte tot middellange termijn terug. Vervang oude lampen ook zo snel mogelijk door spaar- of LED-lampen.

Wees flexibel

Tussen 17 en 20 uur piekt het elektriciteitsverbruik in ons land. Dit zijn bij uitstek de momenten waarop de marktprijzen de hoogte inschieten. Als u uw bedrijfsprocessen enigszins kan aanpassen, probeer op deze momenten dan zo weinig mogelijk te verbruiken.

Maar het mes snijdt aan twee kanten. Bedrijven die zelf elektriciteit kunnen produceren – via windturbines, zonnepanelen, warmtekrachtcentrales of zelfs noodgeneratoren – kunnen die stroom ook ter beschikking stellen van het net. Als u dat kan doen op deze piekmomenten, krijgt u daarvoor net een aanzienlijke vergoeding.

> Meer weten over relighting, onze HVAC-diensten of  de flexibiliteitsprogramma’s van Luminus? Contacteer dan uw Key Account Manager of mail ons via btb@luminus.be.

> Bekijk hier de informatiebrochure over Relighting

> Bekijk hier de informatiebrochure over onze HVAC-diensten

> Bekijk hier de informatiebrochure over onze dienst Flexibiliteit.