“Transparante energiepartner”

Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (NZVL) wil de gezondheid verzekeren en zorg- en comfortdiensten aanbieden aan zoveel mogelijk inwoners van Vlaanderen. “Dat doen we op een bewust neutrale, ondernemende en transparante manier”, vertelt Financieel Directeur Toon Minoodt. “Die laatste twee eigenschappen herkennen we ook heel duidelijk in Luminus.”

Het NZVL streeft voortdurend naar meerwaarde op vlak van kwaliteit, dienstverlening en technologie voor hun klanten en medewerkers. Ook leveranciers kiezen gebeurt met die waarden in het achterhoofd.

Voor welke diensten doen jullie een beroep op Luminus?

Toon Minoodt: “We rekenen al enkele jaren op Luminus voor zowel elektriciteit als aardgas. Enerzijds voor onze hoofdzetel, anderzijds ook voor heel wat andere, kleinere locaties.”

Kiezen jullie voor groene stroom?

Toon Minoodt: “Als kmo hebben we gekozen voor een Luminus Business Budget-pakket. Binnen die formule streeft Luminus naar een evenwicht tussen hernieuwbare en fossiele energie. Dat er ook een deel hernieuwbare energie wordt aangewend is voor ons zeker een pluspunt. We zijn ons ervan bewust dat hernieuwbare energie de toekomst is. Daarom hebben we de gebouwen van onze hoofdzetel ook voorzien van zonnepanelen.”

Welke factoren spelen een rol bij het kiezen van een energieleverancier?

Toon Minoodt: “Het contact met de klantendienst speelt voor ons een grote rol. Als er aanpassingen nodig zijn voor onze locaties of als er een nieuwe aansluiting nodig is, willen we snel en vlot tot een oplossing komen. Met Luminus is dat altijd al het geval geweest.”

“Bovendien evalueren we ook regelmatig de samenwerking met onze leveranciers. Bij een recente benchmarking bleek Luminus nog steeds de beste keuze, zowel op vlak van service als wat prijszetting betreft. We zijn dus absoluut tevreden!”

>> Ontdek hier wat Luminus kan betekenen voor jouw bedrijf.