Is uw bedrijf klaar voor een koolstofneutrale toekomst?

Menselijke activiteiten en koolstof gaan hand in hand. Ook voor bedrijven geldt dit, maar dan wel op een veel grotere schaal. Een kleinere broeikasgasuitstoot is dé uitdaging van de toekomst met een grote rol voor bedrijven. Lees hier hoe uw onderneming kan bijdragen aan een koolstofneutrale toekomst.

Wat houdt koolstofneutraliteit in?

Een koolstofneutrale toekomst vereist diverse maatregelen die de CO2-uitstoot geproduceerd door menselijke activiteiten, op duurzame wijze terugdringt. Door industrie, exploitatie, productieketens, het gebruik van papier en mobiliteit spelen bedrijven een grote rol in het halen van de koolstofneutrale doelstelling. Deze stelt dat de aarde met niet meer dan 2° of zelf maar 1,5° mag opwarmen in vergelijking met het pre-industriële tijdperk. Dit werd afgesproken in het Akkoord van Parijs, dat al werd ondertekend in december 2015, tijdens de klimaatconferentie in Parijs.

Concrete acties

Laat uw bedrijf deel uitmaken van deze grote revolutie en draag bij tot een betere toekomst én een schonere planeet. Deze drie cruciale stappen kunnen alvast helpen.

1. Minder CO2 uitstoten

Hiervoor moet u werk maken van gebouwen die energie-efficiënter zijn. Gelukkig bestaan er nu diverse innovatieve oplossingen voor isolatie, verlichting en verwarming die inspelen op deze nieuwe noden.

Omdat ze in België voornamelijk gebruik maakt van koolstofvrije elektriciteit, vormt ook de elektrische mobiliteit een andere efficiënte oplossing om de menselijke CO2-voetafdruk te verminderen. Elektrische wagens en herlaadbare hybride wagens zijn minder vervuilend, maar even krachtig dan benzine- en dieselauto’s. De steeds toenemende autonomie, met modellen die tot 600 km kunnen rijden met 1 oplaadbeurt, en de uitbreiding van het netwerk aan herlaadpalen, kunnen de volgende jaren zorgen voor een democratisering van de 100% elektrische wagen.

2. Schone energie produceren en kiezen voor een groen contract

Investeren in hernieuwbare energie is de grootste uitdaging van de energietransitie. De plaatsing van zonnepanelen, een warmtekrachtkoppelingsinstallatie of windmolen op uw bedrijfssite en de keuze voor groene energie hebben niet enkel positieve gevolgen voor uw ecologische voetafdruk, maar ook voor uw budget.

3. Uitstoot compenseren

Om helemaal koolstofneutraal te zijn, moeten de resterende broeikasgassen gecompenseerd worden met investeringen in ontwikkelingsprojecten rond schone energie of in herbebossing.

In de strijd tegen de klimaatopwarming nemen ook wij onze verantwoordelijkheid op. Luminus zet als energiepartner meer vaart achter haar investeringen in een duurzame toekomst en begeleidt bedrijven bij hun energietransitie. De groep Hydro is een perfect voorbeeld van dit engagement.  Dankzij de implementatie van energie-efficiënte oplossingen en de eigen productie van groene energie, hielpen we hen om hun ambitieus doel te behalen.

Deze internationale onderneming, aanwezig over de volledige waarde- en productieketen van aluminium, wilde immers tegen 2020 koolstofneutraal zijn. Om die doelstelling te halen, implementeerde ze diverse oplossingen:

  • Terugwinning en recycling van aluminium
  • Meer hernieuwbare energie op de site
  • Ontwikkeling van groenere producten voor haar klanten zodat ook hun ecologische voetafdruk kleiner wordt
  • Leer via onderstaande video meer over onze samenwerking met de groep Hydro met het oog op een koolstofneutrale toekomst.

Wilt u van uw onderneming een koolstofneutraal bedrijf maken? Ontdek hier onze energieoplossingen op maat van bedrijven.