Is uw bedrijf klaar voor een koolstofneutrale toekomst?

Menselijke activiteiten en koolstof gaan hand in hand. Ook voor bedrijven geldt dit, maar dan wel op een veel grotere schaal. Een kleinere broeikasgasuitstoot is dé uitdaging van de toekomst met een grote rol voor bedrijven. Lees hier hoe uw onderneming kan bijdragen aan een koolstofneutrale toekomst en aan welke regels u in de nabije toekomst moet voldoen.

Wat houdt koolstofneutraliteit in?

Een koolstofneutrale toekomst vereist diverse maatregelen die de CO2-uitstoot, geproduceerd door menselijke activiteiten, op duurzame wijze terugdringt. Door industrie, exploitatie, productieketens, het gebruik van papier en mobiliteit spelen bedrijven een grote rol in het halen van de koolstofneutrale doelstelling. Deze stelt dat de aarde met niet meer dan 2° of zelf maar 1,5° mag opwarmen in vergelijking met het pre-industriële tijdperk. Dit werd afgesproken in het Akkoord van Parijs, dat al werd ondertekend in december 2015, tijdens de klimaatconferentie in Parijs.

CO2 of koolstofdioxide is een van de vele schadelijke broeikasgassen die bedrijven en particulieren uitstoten. Het effect van aardgas op de versnelde opwarming van de aarde is wel twintig keer sterker, maar het komt veel minder voor. CO2 is het meest uitgestoten broeikasgas, en dus ook dat waar u als bedrijf het meest op focust tijdens uw energietransitie.

Nieuwe wetgeving rond CO2-neutraliteit

In België staat er een nieuwe regelgeving rond koolstofneutraliteit in de steigers. Vanaf 2022 of 2023 (de concrete datum ligt nog niet vast) moet u als bedrijf met meer dan 500 werknemers aan bepaalde voorwaarden voldoen.

U moet:

 • verplicht een CO2-meting houden,
 • die meting telkens publiceren met uw jaarlijkse balans,
 • een actieplan uittekenen om uw uitstoot te doen dalen.

Let op! Deze nieuwe wetgeving begint bij grote bedrijven, maar zal waarschijnlijk snel uitbreiden naar de hele economie. Ze bestaat ook al in onze buurlanden, zoals Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, en u kan verwachten dat heel Europa binnenkort gelijkaardige wetten zal uitvaardigen, in navolging van de bekende Green Deal.

Hoe en waar meet u de CO2-uitstoot van uw bedrijf?

Als bedrijf hebt u drie ‘bronnen’ waarmee u broeikasgassen uitstoot:

 1. Lokale uitstoot op uw site (ook ‘scope 1’ genoemd)

Hieronder vervat zit alle uitstoot waar u rechtstreeks voor verantwoordelijk bent. Stel u een koepel over uw site voor. Elk gas dat hieronder zou blijven hangen, is uw lokale uitstoot.

 • Uitstoot gelinkt aan uw energieverbruik (ook ‘scope 2’ genoemd)

Onder deze bron rekent u de aankoop van elektriciteit en warmte, en de fossiele brandstoffen die hiervoor al dan niet gebruikt werden. Zij omvatten uw onrechtstreekse uitstoot.

 • Uw overige uitstoot (ook ‘scope 3’ genoemd)

Dit is de uitstoot die u veroorzaakt door de ontginning van uw grondstoffen, uw verpakkingen, transport, enzovoort.

Onder de nieuwe wetgeving rond koolstofneutraliteit hoeft u alleen voor de eerste twee bronnen een meting uit te voeren en een plan op te stellen. Die laatste is voorlopig immers moeilijk meetbaar.

Concrete acties die u als bedrijf kan ondernemen

Laat uw bedrijf deel uitmaken van deze grote revolutie en draag bij tot een betere toekomst én een schonere planeet. Als u nu met de voorbereidingen start, kan u nog rustig de tijd nemen om offertes te vergelijken en een actieplan op te stellen. Bovendien kan u een voortrekkersrol spelen in de energietransitie in België, wat uw bedrijf alleen maar ten goede komt.

Deze drie cruciale stappen kunnen alvast helpen:

1. Minder CO2 uitstoten

Hiervoor maakt u werk van gebouwen die energie-efficiënter zijn. Gelukkig bestaan er nu diverse innovatieve oplossingen voor isolatie, verlichting en verwarming die inspelen op deze nieuwe noden.

Omdat België voornamelijk gebruik maakt van koolstofvrije elektriciteit, vormt ook de elektrische mobiliteit een andere efficiënte oplossing om de menselijke CO2-voetafdruk te verminderen. Elektrische wagens en herlaadbare hybride wagens zijn minder vervuilend, maar even krachtig als benzine- en dieselauto’s. De steeds toenemende autonomie, met modellen die tot 600 km kunnen rijden met 1 oplaadbeurt, en de uitbreiding van het netwerk aan laadpalen, kunnen de volgende jaren zorgen voor een democratisering van de 100% elektrische wagen.

> Bekijk hier de oplossingen van Luminus voor uw elektrisch wagenpark

2. Propere energie produceren en kiezen voor een groen contract

Investeren in hernieuwbare energie is de grootste uitdaging van de energietransitie. De plaatsing van zonnepanelen, een warmtekrachtkoppelingsinstallatie of windmolen op uw bedrijfssite en de keuze voor groene energie hebben niet enkel positieve gevolgen voor uw ecologische voetafdruk, maar ook voor uw budget.

3. Uitstoot compenseren

Om helemaal koolstofneutraal te zijn, moet u  de resterende broeikasgassen compenseren met investeringen in ontwikkelingsprojecten rond propere energie of in herbebossing.

Luminus, ervaren partner voor uw energietransitie

In de strijd tegen de klimaatopwarming neemt ook Luminus haar verantwoordelijkheid op. Als energiepartner zetten we meer vaart achter onze investeringen in een duurzame toekomst en begeleiden we bedrijven bij hun energietransitie. De groep Hydro is een perfect voorbeeld van dit engagement.  Dankzij de implementatie van energie-efficiënte oplossingen en de eigen productie van groene energie, hielpen we hen om hun ambitieus doel te behalen.

Deze internationale onderneming, aanwezig over de volledige waarde- en productieketen van aluminium, wilde immers tegen 2020 koolstofneutraal zijn. Om die doelstelling te halen, implementeerde ze diverse oplossingen:

 • Terugwinning en recycling van aluminium
 • Meer hernieuwbare energie op de site
 • Ontwikkeling van groenere producten voor haar klanten zodat ook hun ecologische voetafdruk kleiner wordt
 • Leer via onderstaande video meer over onze samenwerking met de groep Hydro met het oog op een koolstofneutrale toekomst.

Oplossingen in het kader van de nieuwe wetgeving

Met Luminus willen we uw energietransitie als bedrijf zo gemakkelijk mogelijk maken. We nemen u dan ook onder de arm van een 0-meting over een actieplan voor uw drie grootste problemen, tot de implementatie van dat plan. U kiest uiteraard zelf welke stappen u wil ondernemen en hoe ver u wil gaan.

Wij hebben oplossingen voor 70% van de Belgische uitstoot:

 • EV-oplossingen voor uw transport,
 • Aanpak van de energie-efficiëntie in uw bedrijf en productieproces,
 • Zelf opgewekte of aangekochte groene stroom,
 • Isolatie en energiebesparing in uw kantoren en bedrijfsgebouwen.

Al onze projecten zijn gecertificeerd, waardoor u verzekerd bent van de duurzaamheid en de ecologische impact van uw inspanningen.

> Wilt u van uw onderneming een koolstofneutraal bedrijf maken? Ontdek hier onze energieoplossingen op maat van bedrijven.