Hoe haalbaar is CO2-neutraliteit voor uw bedrijf? Onze CO2-expert Cédric Cassiers schept duidelijkheid.

Als Product Manager bij Luminus zet Cédric Cassiers niet alleen duurzame oplossingen op bij zakelijke klanten, maar focust hij ook op de verbetering van bestaande diensten en de zoektocht naar nieuwe antwoorden. Vanuit die functie, maar ook vanuit een persoonlijke interesse en bezorgdheid, verdiepte Cédric zich in de klimaatproblematiek en CO2-uitstoot. Wij vroegen hem naar zijn kijk op de toekomst van het bedrijfsleven, en naar de stappen die ondernemers kunnen zetten. 

“Het klimaatprobleem is alomtegenwoordig in de economie, de politiek en de maatschappij. Onze klanten voelen dat ook. Niet in het minst omdat de wetgeving op alle vlakken verstrengd wordt om de CO2-uitstoot, een van de belangrijkste oorzaken van de klimaatverandering, te beperken.”

Wetgeving, quota en scopes

“Strengere wetten leiden tot verboden of extra kosten voor bedrijven. Zo geeft Europa jaarlijks een beperkt aantal quota CO2 uit, die bedrijven uit bepaalde sectoren mogen uitstoten. Als ondernemer moet u die quota kopen. En de prijs per ton CO2 is op minder dan 5 jaar tijd vertienvoudigd, tot € 60 per ton! Dat voelt iedereen, rechtstreeks, zoals bedrijven die onderhevig zijn aan het ETS, of onrechtstreeks in zijn elektriciteitsprijs. Zeker voor bedrijven die veel energie verbruiken, zijn dat geen verwaarloosbare bedragen.”

Wat is CO2-neutraliteit precies?

“Het principe van CO2-neutraliteit? Dat is de uitstoot van uw bedrijf zo dicht mogelijk bij 0 brengen, en compenseren wat u niet meer kán verminderen. 

“De uitstoot van een bedrijf bestaat uit 3 zogenaamde scopes.”

Scope 1 is wat u rechtstreeks uitstoot en zelf controleert, en wat gelinkt is aan de activiteiten op de site van uw bedrijf. De uitstoot van het wagenpark zit hier bijvoorbeeld ook in.

Scope 2 is de uitstoot van de energie (meestal elektriciteit) die u aankoopt voor de werking van uw bedrijf.

Scope 3 is voor de meeste bedrijven “de grootste brok”. Het omvat naast de upstream aankopen en materialen om een product of service te maken, ook de downstream uitstoot van transport, levering en zelfs end of life processen.

“Volgens de huidige methodologieën moet u als bedrijf altijd scope 1 en scope 2 verplicht meten. Maar scope 3 is wel belangrijk om een geloofwaardig rapport op te stellen. U moet als bedrijf op z’n minst verantwoording kunnen afleggen voor wat er in scope 3 gebeurt. U hebt immers wel controle over de bedrijven waarop u rekent voor die scope 3 en u kan leveranciers vragen naar hún uitstoot of actieplan.”

Waarom is het voor bedrijven zo belangrijk om minder CO2 uit te stoten?

“Het grootste startpunt is natuurlijk het klimaat. Als we als samenleving zo comfortabel mogelijk willen blijven leven, moet die uitstoot naar beneden, en snel.” 

“Maar bedrijven hebben naast die milieu-overwegingen nog andere redenen natuurlijk, zoals antwoorden op reguleringen en het laag houden van hun kosten. Op korte termijn en puur financieel is het voor bedrijven niet altijd even voordelig om koolstofneutraal te worden. Al kan het u wel onderscheiden van de concurrentie en is het mogelijk een mooie marketinginvestering. U zou bijvoorbeeld premium producten kunnen aanbieden tegen een hogere prijs. Bewuste consumenten willen gerust meer betalen. Maar dat hangt natuurlijk af van de sector waarbinnen u actief bent.”

“Op lange termijn is het rendabel om uw uitstoot te beperken. Als bedrijf bent u pas future proof als u nú iets aan uw uitstoot begint te doen.”

“In België is het momenteel technisch en economisch niet realistisch om een nuluitstoot te hebben. Maar een significante daling, van bijvoorbeeld 30%, kan wél. En zelfs voor een zeer aanvaardbare kostprijs. Maar op lange termijn is het sowieso wel rendabel om uw uitstoot te beperken. Als bedrijf bent u alleen future proof als u nu iets aan uw uitstoot begint te doen. Dat kan door een actieplan op te zetten en doelen te stellen over bijvoorbeeld 10 jaar tijd. Zo spreidt u de kosten en blijft u de strenge wetgeving voor.” 

CO2-Stappenplan voor bedrijven en ondernemers

“Luminus verzorgt nieuwe en duurzame oplossingen voor professionele klanten in verschillende markten. Die producten zijn belangrijk, maar het is nog belangrijker om het verhaal breder te kaderen. Door ons in de materie te verdiepen, kunnen we onze klanten uitvoerig ondersteunen en begeleiden in hun noodzakelijke energietransitie.”

“Sommige bedrijven hebben nog steeds het idee dat het bijna onmogelijk is om hun CO2-uitstoot te doen dalen. Maar voor de meeste bedrijven zijn de eerste stappen in dat proces, de nulmeting en het actieplan, geen grote investeringen.”

1. Eerst definiëren we het kader: wat wil u als bedrijf CO2-neutraal maken? Een product, een site, een event, een merk of iets anders? Waar staat u binnen uw sector?

2. Dan nemen we een nulmeting af om later te kunnen peilen of de uitstoot effectief is gedaald.

3. Nu we begrijpen waar de uitstoot vandaan komt (energieverbruik, woon-werkverkeer, specifiek productieproces, …), kunnen we een actieplan opzetten.

4. Tijdens deze stap implementeren we die acties, met bijvoorbeeld hernieuwbare energiecontracten, minder energieverbruik, elektrische mobiliteit, WKK’s, relighting, HVAC, enzovoort.

5. Op afgesproken tussentijden (bijvoorbeeld 1, 2 of 3 jaar) evalueren we opnieuw uw uitstoot.

“Aangezien er nog geen wetgeving bestaat, werken we bij Luminus met een label dat gecertificeerd wordt door een externe partij. Daardoor garanderen we veiligheid, geloofwaardigheid en transparantie. Zo kunnen onze klanten hun lagere uitstoot op hun beurt inzetten voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden.”