Energiecontract voor kmo’s en zelfstandigen: hoe kiezen tussen een vaste prijs en een variabele prijs?

Bij het afsluiten van een nieuw energiecontract voor uw bedrijf is de prijs een doorslaggevend criterium. Het energieverbruik heeft uiteraard een invloed op de factuur, maar ook het type contract is van belang. De kosten zullen immers verschillen naargelang u kiest voor een elektriciteits- of gascontract met vaste of variabele prijs.

Contract met een vaste prijs

De keuze voor een aanbod met vaste prijs houdt in dat u met uw energieleverancier contractueel een vaste prijs per kWh overeenkomt die van toepassing blijft gedurende een periode van 1 tot 3 jaar. Bij deze optie zijn de elektriciteits- en gasprijzen niet onderhevig aan de schommelingen van de markt en uw factuur is dus nooit een verrassing. Het verbruik is immers het enige variabele element bij de prijsberekening.

Met een dergelijk contract kunt u zich beschermen tegen een potentiële stijging van de tarieven op de markten, want uw leverancier heeft zich ertoe verbonden de energie te factureren tegen een vastgelegde prijs, ook al maakt hij dan verlies.

Contract met een variabele prijs

Bij een aanbod met een variabele prijs worden de elektriciteits- en gasprijzen om de 3 maanden herzien en ze evolueren mee met de variaties op de energiemarkt. Uw factuur houdt dus rekening met twee variabele gegevens: het verbruik en de prijs per kWh. Twee facturen met een identiek verbruik kunnen dus een andere prijs vermelden. De activering van een aanbod met een variabele prijs is interessant bij een dalende conjunctuur van de energieprijs op de markten.

Variaties alleen voor de energieprijs

Het is belangrijk om te verduidelijken dat het variabele aspect bij het gebruik van de termen “vaste prijs” en “variabele prijs” op een energiefactuur alleen van toepassing is op de energieprijs zelf. Dat betekent dus dat de prijs die u bij de keuze van een contract met een variabele prijs betaalt voor gas en elektriciteit per factuur zal verschillen, maar dat de andere kosten zoals de prijzen voor distributie en transport en de bijdragen altijd identiek blijven.

De beste optie voor de gas- en elektriciteitscontracten kiezen

De keuze van het type contract hangt af van uw vermogen om te anticiperen op de schommelingen op de energiemarkt.

1. Anticiperen op de beste prijs

Om te kunnen kiezen voor de voordeligste oplossing op het vlak van kosten, moet u de marktsituatie van dat moment kennen.

U neemt beter een contract met een vaste prijs als wordt verwacht dat de tarieven voor elektriciteit en gas gaan stijgen. Als er echter lage energiekosten worden voorspeld, is het misschien nuttiger om te kiezen voor een aanbod met een variabele prijs.

2. Uw budget veiligstellen

Zonder voldoende vakkennis is het moeilijk om de evolutie van de markt met zekerheid te voorspellen. In dat geval kan het verstandig zijn om een contract met een vaste prijs te vragen, want dat is beter voorspelbaar en stelt uw budget voor een bepaalde periode veilig.

Het maakt niet uit of u kiest voor een vaste prijs of een variabele prijs, onze diensten zijn altijd afgestemd op uw behoeften. Neem voor een offerte of voor meer informatie over onze producten contact op met een van onze deskundigen op het adres kmo@luminus.be (voor kmo’s) of surf naar onze speciale pagina met onze aanbiedingen voor zelfstandigen.