De energie-efficiëntie van uw bedrijf vergroten om uw concurrentievermogen te verbeteren

Energie-efficiëntie is een proces waarmee u tegelijkertijd minder energie verbruikt en optimaler gebruikmaakt van energiebronnen. In dit tijdperk van energietransitie is de ontwikkeling van dergelijke maatregelen echt doorslaggevend voor het concurrentievermogen van bedrijven die ermee bezig zijn.

De infrastructuur beheersen

De grootste verslinders van elektriciteit en verwarming zijn niet de transportmiddelen, maar wel de gebouwen en meer bepaald de bedrijfsgebouwen. De eerste maatregelen die op het vlak van energie-efficiëntie nodig zijn, hebben dus betrekking op de infrastructuur. Een energie-efficiënt gebouw kent een evenwicht tussen productie en verbruik.

Het is dus de bedoeling om oplossingen in te voeren waarmee het verbruik kan worden geoptimaliseerd zonder het werkcomfort van de medewerkers te verminderen en zonder de technische capaciteiten die eigen zijn aan de activiteit van het desbetreffende bedrijf aan te tasten.

Wettelijke vereisten

De strategie Europa 2020 focust op energie-efficiëntie, slimme, duurzame en inclusieve groei en de overgang naar een economie die beter presteert. Daarvoor werd een actieplan uitgewerkt dat streeft naar een economie met een lage koolstofintensiteit tegen 2050.

Die maatregelen gelden voor zowel particulieren als bedrijven. Die laatste bepalen mee het ecologische beleid van morgen.

Lees hier alle details over die Europese doelstellingen op het vlak van energie-efficiëntie

Investeringen met het oog op de toekomst

Naast de besparingen en het anticiperen op nieuwe normen, resulteren een streven naar een efficiënter beheer van de energiebronnen en een betere controle van uw werking ook in een hogere productiviteit. Door de bestaande werkwijzen in twijfel te trekken, kunt u een dynamiek op gang brengen om uw procedures te optimaliseren en slimmer te maken.

Door nu al te leren omgaan met uiteenlopende energie-oplossingen in het kader van de energietransitie kunt u competitief blijven op een markt met nieuwe uitdagingen.

Concrete voorbeelden

Veel van onze klanten hebben al de stap richting energie-efficiëntie gezet. Dat geldt bijvoorbeeld voor het Kinderziekenhuis van het UZ Brussel, dat in samenwerking met onze dochteronderneming Debeuckelaere Elektro alle verlichting heeft vervangen. Daardoor konden ze niet alleen hun elektriciteitsfactuur met 50% verlagen, ze verlengden ook de levensduur van de lampen én bespaadren op onderhoudskosten.

Onlangs financierden en installeerden we zonnepanelen op het terrein van het bedrijf AB INBEV in Jupille. We staan tevens in voor de correcte werking van de installatie. Voortaan kan de onderneming haar bier produceren met eigen groene energie en tegelijkertijd de concurrentiepositie van haar productievestiging versterken.

Bent u ervan overtuigd dat energie-efficiëntie in de toekomst cruciaal wordt voor het concurrentievermogen van bedrijven? Luminus is de partner van al uw initiatieven voor een lager, gecontroleerd en geoptimaliseerd energieverbruik.

Stuur ons een e-mail op btb@luminus.be (grote onderneming of overheidsinstelling) of op kmo@luminus.be (zelfstandige of kmo).