De transitie naar een koolstofarme economie: hernieuwbare energie, maar tegen welke prijs?

De energietransitie draagt bij tot een beter beheer van het energieverbruik en dus van uw concurrentievermogen op lange termijn. Het kan dus heel wat voordelen voor uw onderneming opleveren. Op het vlak van hernieuwbare energie is er geen gebrek aan oplossingen die besparingen opleveren en tegelijk de CO2-impact verminderen. Denk maar aan wind- en zonne-energie, maar ook aan biomassa, geothermie en warmtekrachtkoppeling … Zijn deze nog altijd rendabel?

Hernieuwbare energie: productiekosten nemen een flinke duik

Tien jaar geleden vertegenwoordigde hernieuwbare energie slechts een klein aandeel in de Belgische energiemix. Vandaag is dat aandeel significant gestegen. In 2019 vertegenwoordigde het 13,7% van de nationale energieproductie en 21,1% van de elektriciteitsproductie, aldus elektriciteitsmaatschappij Elia.

Dankzij een jaarlijkse groei van meer dan 10% (+17% in 2019) kon België voor de eerste keer in tien jaar tijd zelfs elektriciteit exporteren! De wetten van de markteconomie maken dan ook dat de kost van groene stroom in de wereld nog nooit zo laag is geweest.

Volgens het IRENA (International Renewable Energy Agency) zouden deze kosten elk jaar met gemiddeld 10% dalen, over alle hernieuwbare oplossingen heen. Zo zou de productiekost van thermische zonne-energie in 2019 met 26% zijn gedaald. Die van biomassa tekende een daling van 14% op versus 13% voor de productie van fotovoltaïsche zonne-energie en onshore windenergie.

En deze trend zal zich verderzetten: in 2020 wordt verwacht dat 77% van de onshore windprojecten en 83% van de fotovoltaïsche zonne-energieprojecten elektriciteit produceren die goedkoper is dan welk fossiel project dan ook, aldus het IRENA.

Zonne- en windenergie

Met een marktaandeel van bijna 45% (2019) is windenergie de belangrijkste bron van groene elektriciteit in België. Die wordt steeds rendabeler en toegankelijker, zelfs op kleine schaal. Voor de installatie van een onshore windturbine is niet meer dan 400 m2 land nodig.

Met een geschatte productiekost van 1.382 euro per geïnstalleerde kW (bron: IRENA), is dit gemiddeld rendabel na 8 tot 12 jaar. Als toonaangevende producent van groene energie in België helpt Luminus u door de haalbaarheid van uw windturbineproject te onderzoeken en dekken we zelfs de productiekosten!

Hoewel het iets minder wind in de zeilen heeft dan windenergie, speelt ook zonne-energie een belangrijke rol in België. Om elektriciteit op te wekken, kunnen zonnepanelen op verschillende soorten oppervlakken worden geïnstalleerd: op platte of hellende daken, op hangars, op de grond of in de vorm van overdekkingen. De installatie is interessant vanaf 350 m2 beschikbare oppervlakte.

Met een gemiddelde productiekost van 1.115 euro per geïnstalleerde kW – 3 keer minder dan in 2011 (3.584 Euro/kW) kan de installatie van zonnepanelen rendabel zijn vanaf 6 jaar of zelfs minder. Om uw project te financieren, biedt Luminus verschillende oplossingen: leningen, investeringen van derden of crowdfunding. Zonnepanelen hebben een garantie van 25 jaar en kunnen 45 jaar operationeel zijn.

Biomassa en biomethanisatie

Voor bedrijven in de landbouw- en agrofoodsector kan het gebruik van biomassa bijzonder winstgevend zijn, met name door de installatie van een biomethanisatie-eenheid.

Heel wat organisch afval afkomstig van hun activiteiten (drijfmest, mest, modder, stro, kuilvoer, gebruikte olie, enz.) kan worden gebruikt voor de productie van biogas. Bijkomend voordeel: fermentatieresiduen dienen ook als krachtige natuurlijke meststof.

Hoewel de opstartkosten hoger zijn dan voor wind- en zonne-energie (gemiddeld 1.939 euro per geïnstalleerde kW volgens IRENA), kunnen dergelijke voorzieningen aanzienlijke energiebesparingen opleveren. Bij normale temperatuur en druk komt 1 m3 biogas overeen met 0,21 m3 propaan, 0,56 liter stookolie of 700 g steenkool. Met ongeveer 150 biomethanisatie-eenheden in België wordt het potentieel van biomassa nog steeds grotendeels onderbenut.

Geothermische energie en warmtekrachtkoppeling

Net als biomassa zijn geothermische installaties in België nog steeds zeldzaam. Dat is waarschijnlijk te wijten aan de relatief hoge opstartkost, geschat op gemiddeld 3.670 euro per geïnstalleerde kW, volgens IRENA.

Maar in ruil daarvoor biedt deze technologie alleen maar voordelen. Door de natuurlijke warmte in ondergrondse bronnen op te vangen, kunnen geothermische installaties gebouwen efficiënt verwarmen of deze warmte omzetten in elektriciteit, net zoals sommige warmtepompen.

Industriële ondernemingen kunnen ook aanzienlijke energiebesparingen doen dankzij warmtekrachtkoppeling. Door het terugwinnen van de door de machines geproduceerde warmte kunnen ze gebouwen verwarmen of productiesystemen van stroom voorzien. Hoe hoger het warmte- en elektriciteitsverbruik van de onderneming, hoe sneller de investering zal worden afgeschreven (vanaf 3 jaar).

Voordelige financieringsoplossingen

Om na slechts een aantal jaren winstgevend te zijn, moet uw installatie voor hernieuwbare energie in aanmerking komen voor groene certificaten. Via dit mechanisme compenseren vervuilende bedrijven degene die groene energie produceren.

In tegenstelling tot particulieren komen ondernemingen nog steeds in aanmerking voor regionale steunregelingen voor de installatie van zonnepanelen (vanaf 10 kW). Maar als het gaat over financiering, zijn er ook andere oplossingen om de energietransitie van uw bedrijf te vergemakkelijken.

Luminus, toonaangevende speler van hernieuwbare energie in België, begeleidt u van A tot Z in uw project, inclusief de administratieve en financiële opbouw. Uw cashflow laat het niet toe om enkele duizenden euro’s te investeren? Geen probleem: via een energieprestatiecontract financiert Luminus uw hele project!

U bespaart energie vanaf de eerste dag van de exploitatie en uw bedrijf wordt eigenaar van de voorzieningen aan het einde van het contract (10 tot 15 jaar).