De energieprijzen dalen. Mijn factuur dus ook?

Het afgelopen jaar zijn de energieprijzen op de markt sterk gedaald. Ze stonden al op hun laagste punt sinds 2017, maar door de coronacrisis daalden de gasprijzen tijdelijk nog eens extra. Maar wat betekenen die prijzen concreet voor uw factuur? En zullen ze ook in de nabije toekomst zo laag blijven? Lees verder onder de grafiek.

Dalende energieprijzen november

Vraag en aanbod

De energiemarkt kan u nog het best vergelijken met een commoditymarkt, zoals die van olie, graan en goud. Concreet betekent dit dat de prijzen worden bepaald in functie van vraag en aanbod. En die worden op hun beurt dan weer beïnvloed door macro-economische en politieke factoren. Denk maar aan het onderhoud van nucleaire centrales, de Brexit of speculaties over een recessie.

Andere factoren die de energieprijs beïnvloeden

Ook de prijs van CO2-compensatie speelt een rol in het bepalen van de marktprijs. Net als de prijzen van grondstoffen zoals kolen en gas. Die zijn namelijk onmisbaar om niet-duurzame elektriciteit op te wekken.

Blijven de prijzen zo laag?

Moeilijk te voorspellen, natuurlijk. Al zijn er enkele trends die een houvast bieden. Het weer, bijvoorbeeld. In de zomer, bij warm weer, verbruiken we minder. En een lagere vraag leidt tot lagere prijzen. Bij koud weer stijgt de vraag en dus ook de prijs.

Uw factuur

Betekenen die dalende marktprijzen dat ook uw energiefactuur goedkoper wordt? Hangt ervan af. De marktprijs van gas en elektriciteit maakt slechts 25 tot 30% van het totale bedrag op uw factuur uit. De rest bestaat onder meer uit transportkosten, taksen en heffingen en groenestroomcertificaten.

Hebt u een variabel tarief? Dan volgt dat automatisch de markt. Bij een jaarmeter worden die variabele prijzen met uw voorschotten verrekend op uw jaarfactuur. Met een maandmeter worden prijsschommelingen meteen aangepast.

Hebt u een vast tarief? Contacteer ons dan zeker. We bekijken dan samen wat het beste is voor u. Misschien is het wel interessant om nu al uw contract te verlengen en dus uw prijs vast te leggen, voor die weer stijgt.

Omdat uw zaak moet blijven draaien, is het natuurlijk belangrijk dat u niet zonder energie valt. Daarom verlengen we uw contract 3 maanden voor de einddatum met een aangepaste prijs, als u zelf geen actie onderneemt.

Lees hier meer over het verschil tussen een vast een variabel tarief.