Bedrijven: vier manieren om u te helpen uw ecologische voetafdruk te verkleinen

De industriële sector produceert vaak een grote hoeveelheid afval of broeikasgassen. Voor die bedrijven kan een kleinere ecologische voetafdruk een echte uitdaging of zelfs een onmogelijke opgave lijken. Wij reiken vier manieren aan om u te helpen nadenken over nieuwe oplossingen om uw impact op het milieu te verkleinen.

1. Tools om uw impact op het milieu te meten

Meten is het eerste wat een bedrijf moet doen dat zijn impact op het milieu wil verkleinen. Daarvoor zijn aangepaste middelen nodig. Het gaat om een specifieke activiteit met een grondige analyse van alle posten die afval opleveren en energie verbruiken. Dat vereist enige nauwkeurigheid en in sommige gevallen zelfs speciale vaardigheden.

2. Investeringen in onderzoek en ontwikkeling

Een verkleining van de impact op het milieu kan soms leiden tot gigantische veranderingen en een noodzakelijke herziening van de hele werking van uw bedrijf. Dat vergt een investering van tijd én geld, maar kan uiteindelijk ook een echt voordeel tegenover uw concurrenten worden. Dankzij concrete maatregelen in de richting van green business kunnen bedrijven hun klanten en andere betrokkenen voortaan een echte meerwaarde bieden.

Ontdek hoe een betere energie-efficiëntie het concurrentievermogen van uw bedrijf kan vergroten

3. Alternatieven voor transport en distributie

In het hele productieproces zijn het transport van de goederen en de distributie van het eindproduct twee posten met een grote impact op het milieu. Die kan met enkele maatregelen een stuk kleiner worden. U kunt bijvoorbeeld onder meer:

  • Het aantal leveranciers optimaliseren
  • De routes optimaliseren
  • De chauffeurs ecologisch en voorzichtig leren rijden
  • Zoveel mogelijk opteren voor intermodaal vervoer
  • Indien mogelijk zoeken naar alternatieve vervoermiddelen
  • Kiezen voor gegroepeerde leveringen

4. Duurzaam beheer van grondstoffen

Een duurzamer beheer van grondstoffen in de industriële sector gebeurt op twee sleutelmomenten: bij de aankoop van die grondstoffen en bij het gebruik ervan. Zo kan bij de aankoop door een vergelijking van de beschikbare producten op de markt de voorkeur uitgaan naar de producten met de minst schadelijke effecten voor het milieu en de producten die vanuit sociaal oogpunt het meest ethisch verantwoord zijn. Op het internet bestaan tools om u te helpen bij uw keuze, zoals de gids voor duurzame aankopen.

Bij het gebruik van die grondstoffen is het van belang om verliezen tot een minimum te beperken. Dat kan bijvoorbeeld via hergebruik van alles wat in het kader van de productieketen als afval kan worden beschouwd, maar nog kan dienen voor de creatie van andere dingen.

Wenst u als bedrijf meer advies om uw ecologische voetafdruk te verkleinen? Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar het adres business.services@luminus.be of door te bellen naar 078 155 232.