8 inspirerende voorbeelden van energietransitie in bedrijven

Een energietransitieproces opstarten kan soms beangstigend zijn. Dit proces is zeker geen privilege voor grote of innoverende bedrijven. Integendeel, elk bedrijf kan dit doen. Energiebesparingen, een lagere CO2-voetafdruk, een grotere interne en externe aantrekkingskracht … De voordelen zijn legio. Ontdek aan de hand van deze 8 concrete voorbeelden evenveel redenen als manieren om het over een groene boeg te gooien!

Zoals de naam al aangeeft, is energietransitie een proces dat zich geleidelijk aan voltrekt, en zeker geen sprong die u zomaar in het ijle doet. Het begint vaak met één of meerdere materiële, technische en/of technologische aanpassingen die inspelen op een behoefte aan energetische optimalisatie: isoleren; de verlichting, verwarming en/of airconditioning (HVAC) renoveren; zonnepanelen plaatsen; afval recycleren; enz. Dit proces leidt al dan niet bewust ook tot een diepgaande en blijvende transformatie van het bedrijf, die op alle niveaus voordeel oplevert.

Provincie Luik: wanneer transitie rijmt op isolatie …

Op het vlak van energietransitie vormt de verbetering van de bouwschil en dus van de isolatie een van de meest efficiënte hefbomen. In 2014 startte de provincie Luik in samenwerking met Luminus het RenoWatt-project op om de energieprestaties van 14 scholen te verbeteren. In enkele maanden tijd werden bijna 10.000 m² dak en 5.000 m² gevels geïsoleerd, en maar liefst 8.000 m² ramen vervangen. Hierdoor daalde het energieverbruik met meer dan 30%, goed voor een jaarlijkse besparing van ongeveer 300.000 euro. In navolging van dit succes werd het project uitgebreid naar andere openbare instellingen in de provincie (ziekenhuizen, zwembaden, sportzalen, administratieve en culturele centra) met een verwachte ROI van 34 miljoen euro. In 2017 bekroonden de Europese Commissie en de Berliner Energie Agentur RenoWatt trouwens met de Best European Energy Service Award!

Syntra Hasselt: energetische optimalisatie dankzij relighting

Verlichting is goed voor 44% van het elektriciteitsverbruik en is een belangrijke bron van energiebesparing. Op zijn campus in Hasselt wilde het centrum voor volwassenenonderwijs Syntra daarom zijn energie-efficiëntie opkrikken door het volledige verlichtingsnetwerk te vernieuwen en te optimaliseren. Na de interventie van de ingenieurs en technici van Luminus kon de directie van het gebouw enkel voordelen aanstippen. “De kwaliteit van onze verlichting is veel beter en we besparen veel energie”, aldus Stijn Pipeleers, preventieadviseur bij Syntra Hasselt. “Het verschil is het meest uitgesproken in onze klaslokalen. Vroeger vervingen we gewoon de lampen, zonder er aandacht aan te besteden. Vanaf nu zullen al onze lichtpunten dezelfde intensiteit en lichtgevende warmte uitstralen.” De terugverdientijd schommelt tussen 18 en 36 maanden voor besparingen op verlichting.

Gemeente Anderlecht: nieuwe uitrusting en een lagere factuur 

Om energie te besparen, startte de gemeente Anderlecht in 2016 een grootschalig energierenovatieproject voor 2416 appartementen op in de Anderlechtse Haard, in samenwerking met Luminus en dochterondernemingen Dauvister, Vanparijs Engineers en ATS. In de 41 betrokken gebouwen werden niet alleen 31 verwarmingsketels vervangen, maar ook 7 zonnepaneeleenheden en 14 warmtekrachtkoppelingscentrales geïnstalleerd. In het kader van een energieprestatiecontract (EPC) waarop de gemeente voor 12 jaar intekende, nam Luminus de financiering over. Luminus staat ook borg voor een permanente opvolging van het project en ziet toe op de energieprestaties van de woningen. Kort nadat de werken afgerond waren, klokten de energiebesparingen al af op bijna 10% voor gas en meer dan 30% voor elektriciteit. De operatie verbeterde niet alleen het comfort van de bewoners en schroefde de uitstoot van broeikasgassen terug, het is ook de bedoeling jaarlijks zo’n 266.000 euro op de energiefactuur te besparen.

Sivafrost: een groene transitie, stap voor stap

Voor bedrijven met grote energiebehoeften is het erg interessant om zelf energie te produceren. Na de installatie van zonnepanelen deed Sivafrost een beroep op Luminus om zijn totale energieverbruik te optimaliseren. Dit bedrijf dat diepgevroren producten verpakt en opslaat, installeerde in het kader van de bouw van een nieuw koelhuis in zijn vestiging in Dendermonde een windturbine die een deel van de extra energie kan opwekken. De plaatsing van een dergelijke installatie is rendabel vanaf een werking van 8 tot 12 jaar en er is minder dan 400 m² beschikbare grond voor nodig. Sivafrost trok zijn ecologische aanpak nog verder door: het tilde zijn afvalsorteerbeleid naar een hoger niveau getild en gaf de voorkeur aan milieuvriendelijke materialen.

NMC Group: zelfproductie als opstapje naar duurzame ontwikkeling

Op het vlak van zelfproductie is zonne-energie vaak een prima uitgangspunt in een energietransitieproces. In 2018 huldigde NMC Group, die gespecialiseerd is in synthetische schuimstofproducten, in Raeren een van de belangrijkste zonneparken van Wallonië in. In samenwerking met Dauvister, een dochteronderneming van Luminus, werden bijna 9.000 zonnepanelen geplaatst op het dak en op de grond, goed voor een totaal vermogen van 2,2 MW. Dat is het equivalent van wat 400 gezinnen aan elektriciteit verbruiken. De productie van de panelen dekt 18% van de elektriciteitsbehoefte van de vestiging en vermindert de uitstoot met 500 ton CO2 per jaar. Ook hier heeft de operatie de deur opengezet voor een reeks duurzame maatregelen: rationeel gebruik van water en elektriciteit, vermindering van afval, luchtzuivering, enz.

Groep François: de keuze voor zelfproductie

Groep François is marktleider in België en Luxemburg voor hout en koos voor warmtekrachtkoppelings- en zonne-energie-installaties om zelf de energie te produceren die nodig is voor de productie van 2,5 miljoen houten paletten en bijna 150.000 ton brandbare houtpellets per jaar. Deze warmtekrachtkoppelingseenheden produceren de warmte die nodig is om het hout te drogen dat wordt gebruikt voor de paletten, net als het zaagsel dat tot pellets wordt verwerkt. Naast warmte produceert dit bedrijf in Virton, op enkele kilometers van Frankrijk en Luxemburg, ook 75.000 MWh groene stroom per jaar. Dat is het equivalent van het verbruik van 20.000 gezinnen. Deze productie dekt de eigen elektriciteitsbehoefte van de site en voorziet duizenden omliggende woningen van groene stroom. Om twee nieuwe productielijnen van energie te voorzien, heeft Luminus ook bijna 1.600 zonnepanelen geïnstalleerd op de daken van het bedrijf. Een partnerschap dat ervoor zorgt dat Groep François een drijvende kracht is van de energietransitie in de regio.

UCB Pharma: van warmtekrachtkoppeling naar koolstofneutraliteit

Om energie te besparen, de uitstoot van broeikasgassen terug te schroeven en tegen 2030 koolstofneutraal te worden , richtte UCB Pharma zijn pijlen op de installatie van een warmtekrachtkoppelingseenheid in zijn productievestiging in Eigenbrakel. Het principe is eenvoudig: de warmte die vrijkomt bij de productie van elektriciteit terugwinnen om deze opnieuw in industriële processen te gebruiken of om gebouwen te verwarmen. Technici van Vanparijs Engineers, een dochteronderneming van Luminus, plaatsten daarom een warmtekrachtkoppelingsinstallatie die zowel elektriciteit als warmte levert voor de verschillende gebouwen en productie-eenheden. Dankzij deze uitrusting en de installatie van zonnepanelen zag de Belgische vestiging van de farmaceutische multinational zijn energieverbruik onmiddellijk dalen en de CO2-uitstoot met 39% verminderen. Bovendien wordt de resterende uitstoot gecompenseerd door de aanplanting van bomen. Tegelijkertijd werd het personeel gemobiliseerd rond verschillende ecologische projecten (afvalvermindering, plaatsing van bijenkorven, lenteschoonmaak, …). Zo wordt de vestiging in Eigenbrakel een drijvende kracht achter de energietransitie binnen UCB Pharma.

Groep Hydro: energietransitie als garantie voor gemoedsrust in de toekomst

In zijn smelterij in Ghlin streeft de Groep Hydro ook naar koolstofneutraliteit door een wel erg ambitieuze aanpak van de energetische optimalisatie en zelfproductie. In samenwerking met Luminus zette het bedrijf, dat gespecialiseerd is in de productie van aluminium, verschillende projecten op poten om dit doel te bereiken: de opwaardering van de aluminiumrecyclage, de plaatsing van een windturbine (2,2 MW) en 6.000 zonnepanelen (1,8 MW) die 85% van het elektriciteitsverbruik van de vestiging kunnen leveren; en de ontwikkeling van groenere producten om zijn klanten te helpen hun eigen koolstofvoetafdruk te verkleinen. Voor de groep, die niets vooraf moest betalen, is deze stap naar koolstofneutraliteit bedoeld om zich voor te bereiden op “de wetgevende kaders van de toekomst die veel strikter zullen zijn op het vlak van milieu” en om “even interessante schaalvoordelen en financiële besparingen” te boeken.

Wil u met uw bedrijf ook een energietransitie opstarten? Luminus Building Solutions kan u hierbij helpen!