Elektrische wagens opnemen in de bedrijfsvloot: waar te beginnen?

U overweegt om de elektrische wagen te integreren in uw bedrijfsvloot? Een dergelijk project vereist een grondige analyse en goede planning. Ontdek hier welke belangrijke stappen u zeker niet mag vergeten en hoe wij u kunnen helpen bij deze switch.

Een nieuwe strategische visie

De elektrificatie van de bedrijfsvloot is geen eenvoudig project. Deze omschakeling maakt immers deel uit van een strategische visie op lange termijn die inzet op een algehele energietransitie. Zo past de elektrificatie van de bedrijfsvloot binnen een globale mobiliteitsaanpak die rekening houdt met de noden en gebruiken van iedere werknemer. De elektrische wagen is zo één van de alternatieven op weg naar een groenere mobiliteit binnen een multimodale aanpak.

Een voorafgaande analyse

Vooraleer u de integratie van elektrische wagens en de installatie van laadpalen in overweging neemt, dient er een studie uitgevoerd te worden. . Deze studie omvat een eerste analyse van de structuur van uw vloot en het verplaatsingsprofiel van uw werknemers. U krijgt zo een beter zicht op het potentieel dat elektrische mobiliteit u te bieden heeft, op de modellen van elektrische wagens die u het beste opneemt in uw vloot en op het gewenste aantal en type te installeren laadpalen.

Lees meer in ons artikel: Een aangekocht (elektrisch) wagenpark of toch maar leasen?

Communiceer uw ambities

De omschakeling naar elektrisch rijden heeft een impact op het imago van uw bedrijf, niet enkel voor uw werknemers, maar ook voor uw klanten en andere stakeholders. Om uw boodschap goed over te brengen en te kaderen, is het belangrijk om uw ambities en doelstellingen duidelijk mee te delen tijdens een informatiesessie gericht aan al uw werknemers.

Om werknemers de voordelen van elektrisch rijden in real life te laten ontdekken, kan u ook een testvoertuig ter beschikking stellen. Vergeet ook zeker  uw ‘car policy’ aan te passen zodat duidelijkheid wordt gecreëerd bij de werknemers rond de laadpaal die al dan niet bij hen thuis wordt geïnstalleerd, of er al dan niet terugbetaling is voorzien van de thuislaadbeurten, wat er gebeurt in geval van ontslag,…

Uw infrastructuur afstemmen op de laadpalen

Om uw werknemers gebruik te kunnen laten maken van laadoplossingen op het werk, dient er voldoende capaciteit voorzien te worden voor uw laadinsfrastructuur. Soms zal het dus nodig zijn om nieuwe bekabeling te voorzien en moet er ook voldoende plaats voorzien worden om de laadpaal zelf te plaatsen.  Dit kan bijvoorbeeld leiden tot de herinrichting van de parking.

De omschakeling naar elektrisch rijden gebeurt niet in een vingerknip en vereist een strakke planning. Wij, als energie-expert, helpen u graag bij de integratie van de elektrische wagen in uw bedrijfsvloot. Ontdek ons e-mobility aanbod.

Switch met Luminus naar een elektrisch wagenpark

Meer info