Wat is de toekomst van de (elektrische) bedrijfswagen?

Toenmalig informateur Paul Magnette pleitte in december 2019 voor een volledige elektrificatie van de bedrijfswagens tegen 2023. Met de huidige infrastructuur is dat behoorlijk snel, maar zijn nota is geen alleenstaand feit: we gaan met z’n allen een meer elektrische richting uit. Wat dit concreet betekent voor uw bedrijfswagens? Luminus zorgt voor de begeleiding richting die groenere toekomst.

De bedrijfswagen vandaag

In België staan we bekend om ons grote aantal bedrijfswagens, met een onmiskenbaar effect op onze dagelijkse mobiliteit. In 2019 was 57% van alle geregistreerde wagens een salarisauto. Nog geen 2% daarvan was volledig elektrisch. Een omschakeling binnen drie jaar tijd lijkt dus niet evident. 

Een inhaalbeweging van technologie en infrastructuur

Het belangrijkste obstakel voor een grootschalige overschakeling op korte termijn, is de schaarste in aangepaste infrastructuur. Er zijn te weinig laadpunten. Een oplaadstation bij uw medewerkers thuis is een optie, maar niet voor het steeds grotere aantal mensen dat klein en stedelijk woont. Wil de regering een echte snelle omschakeling? Dan moet ze daar eerst op inzetten. 

Wil u zelf de toekomst vóór zijn, dan investeert u nu al gemakkelijk in oplaadpalen op uw bedrijfsparking.

Er is daarnaast ook relatief weinig keuze op de markt, maar dat zal snel veranderen. Fabrikanten schakelen nu al een versnelling hoger in de productie van 100% elektrische wagens. 

Diezelfde fabrikanten zijn zo bedreven in het produceren van kosteneffectieve brandstofauto’s dat ze voorlopig nog iets meer inzetten op die technologieën. Het produceren van elektrische wagens is ingewikkelder en de afzetmarkt is voorlopig te klein voor de nodige investeringen. Dat is natuurlijk een vicieuze cirkel die enkel doorbroken kan worden wanneer het grote publiek om elektrische wagens begint te vragen. De politiek moet daarin, samen met grotere ondernemingen, het voortouw nemen.

  • HET GOEDE NIEUWS?

Vroegere bezwaren tegen elektrisch rijden, zoals de beperkte actieradius van e-cars en de limiet van het elektriciteitsnet, wegen niet meer door. Zo rijdt een elektrische wagen gemiddeld 300 tot 450 km na een oplaadbeurt. En volgens Synergid, de federatie van netbeheerders, is het Belgische stroomnet klaar voor 1,5 miljoen elektrische wagens op de baan.

De toekomst van ‘fossiele’ en elektrische bedrijfswagens

Omdat de auto-industrie blijft investeren in (meer efficiënte en zuinigere) brandstofwagens, beweren sommige experts dat die manier van rijden nooit helemaal zal verdwijnen. Maar misschien wél binnen de bedrijfswagens. 

De nota van Magnette, die ook gesteund werd door andere partijen, bepaalt dat alleen salariswagens met een nuluitstoot fiscaal aftrekbaar blijven. Enkel 100% elektrische auto’s of voertuigen op waterstof dus. Tegelijkertijd wordt de aantrekkelijke fiscaliteit voor bedrijfsauto’s met verbrandingsmotoren versneld afgebouwd. Die vergroening van het bedrijfswagenpark koppelt Magnette meteen aan een uitgebouwd en versterkt mobiliteitsbudget.

De diesel- of benzinewagen die u vandaag nog voor 75% aftrekt van uw vennootschapsbelasting, daalt in 2021 tot 57% mindering. Ook de maandelijkse CO2-bijdrage van brandstofauto’s gaat omhoog, met ongeveer € 10. De TCO (Total Cost of Ownership) van ‘fossiele’ bedrijfswagens blijft continu stijgen, terwijl die van elektrische auto’sstabiliseert of zelfs daalt. 

Luminus zet dan ook in op totaaloplossingen waarmee u stap-voor-stap overschakelt op een volledig elektrisch wagenpark, inclusief de installatie van laadpalen en begeleiding bij vergoedingsmogelijkheden . We voegen ook de optie toe aan het leasecontract, om huurwagens te leveren wanneer uw werknemers langere reizen moeten maken.

Groene bedrijfswagens = duurzame mobiliteit voor iedereen

Het is logisch: als we bedrijfswagens vergroenen, wordt de algemene mobiliteit in België een pak duurzamer. Ze nemen immers meer dan de helft van het totale aantal motorvoertuigen in en maken de meeste kilometers. Met een 100% elektrische bedrijfswagenvloot zouden we de CO2-uitstoot en de luchtvervuiling op de Belgische wegen kunnen halveren!

Daarnaast heeft de omschakeling naar elektrische bedrijfsauto’s nog een paar aanzienlijke gevolgen:

  • De industrie volgt. Er komt meer keuze in kwalitatieve, mooie en betaalbare elektrische wagens.
  • Bedrijfswagens vragen om een aangepaste infrastructuur in steden en gemeenten, waardoor ook particuliere gebruikers gemakkelijker overschakelen.
  • Elektrische bedrijfswagens komen op de tweedehandsmarkt terecht aan lagere prijzen, waardoor ze bereikbaar worden voor privépersonen met een beperkter budget.

Met Luminus naar de toekomst: uw begeleider naar een elektrisch wagenpark

Lees meer