Dankzij deze fiscale steun ligt elektrische mobiliteit binnen handbereik

Of u nu koopt of leaset, wanneer u als bedrijfsleider kiest voor een elektrisch wagenpark, geniet u van verschillende fiscale voordelen. Ook de installatie van laadpalen bij de werknemers thuis of op uw bedrijfsterrein is financieel voordelig. De federale regering wil tegen 2026 alle nieuwe bedrijfswagens CO2-neutraal maken. Nu is dus het moment om aan de overstap naar een 100% elektrisch wagenpark te beginnen.

Let op: Het zero-emissiebeleid is geen fan van plug-in hybrides. Die fiscale voordelen worden tussen 2023 en 2028 alleen maar afgebouwd, tot er niets meer van overblijft. 100% elektrische bedrijfswagens blijven wel van verschillende voordelen genieten.

Elektrische bedrijfswagens zijn 100% fiscaal aftrekbaar

Als bedrijf of vennootschap geniet u van een 100% aftrekbaarheid van het aankoop- of leasebedrag voor volledig elektrische bedrijfswagens. Die aftrekbaarheid geldt trouwens ook voor verwante kosten zoals onderhoud, verzekeringen, enzovoort, als u de wagen voor 1 januari 2027 aankoopt, huurt of leaset. Daarnaast zijn ook de installatiekosten van laadpalen en de aankoop- of leasekosten van (elektrische) bedrijfsfietsen – inclusief speedpedelecs – 100% aftrekbaar. De elektriciteitskosten voor het verbruik van een elektrische bedrijfswagen zijn voor 75% aftrekbaar.

Wie in emissievrije vrachtwagens investeert, kan voor de aankoop daarvan ook gebruikmaken van een verhoogde investeringsaftrek. Die bedraagt 35% in 2023, 29,5% in 2024, 24% in 2025, 18,5% in 2026 en 13,5% in 2027. Ook de installatie van een aangepast laadpunt komt in aanmerking voor dit voordeel.

Hou de fiscale voordelen van elektrisch vervoer in de gaten via de website van de Vlaamse overheid.

25% investeringsaftrek voor laadpalen

Kleine vennootschappen genieten bij de aankoop van hun laadpalen van een investeringsaftrek van 8%. Daardoor daalt de effectieve kostprijs van die laadpaal aanzienlijk.

Bovendien komt de laadpaal, na de afschrijvingstermijn van 4 jaar, toe aan de gebruiker. Staat de laadpaal bij uw werknemer thuis, dan wordt die dus ‘gratis’ eigenaar van de laadpaal.

Tot 200% fiscale aftrekbaarheid voor publieke laadstations

Om de ambitieuze doelstelling van 2026 te halen, moet onze overheid een inhaalbeweging maken. Daarom rekenen ondernemingen die investeren in publiek toegankelijke laadstations op een verhoogde kostenaftrek. Die bedraagt 200% en geldt nog tot eind maart 2023. Ten laatste op de 31e moet het laadstation operationeel en publiek toegankelijk zijn. De kostenaftrek bouwt stelselmatig af, van 200% tot 31 maart 2023 naar 150% tot 31 augustus 2024.

Om te genieten van de verhoogde kostenaftrek moet de laadpaal wel aan enkele voorwaarden voldoen:

  • De laadpaal moet vrij toegankelijk zijn voor derden.
  • Enkel nieuw geplaatste, vaste laadpalen komen in aanmerking voor de steun (dus geen laadkabels).
  • Het moet gaan om een slimme laadpaal die zijn gebruikers kan informeren over zijn werkelijke oplaadcapaciteit en -status.

Let op: De verhoogde kostenaftrek is niet cumuleerbaar met de investeringsaftrek. Als uw geplande installatie voor beide in aanmerking komt, gaat u dus best even na welke regeling het meest voordelig is.

Registratieplicht voor laadpalen

Plaatst u een nieuwe laadpaal of brengt u significante wijzigingen aan? Dan bent u verplicht om dat te melden bij uw netbeheerder. In Vlaanderen geldt de meldplicht enkel voor nieuwe laadpalen met een vermogen van tenminste 5 kVa. In Wallonië moet u alle laadpalen vanaf 3,7 KW aangeven, ook als u die voor deze regelgeving installeerde. Registreer uw laadpaal in Vlaanderen bij Fluvius en in Wallonië bij Ores of Resa.

Geen of minder BIV en verkeersbelasting

In Vlaanderen betaalt u geen Belasting op Inverkeerstelling (BIV) bij de aankoop van een 100% elektrische auto. In Wallonië en Brussel betaalt u het minimumtarief (taxe de mise en circulation).

Ook bent u met een 100% elektrische wagen in Vlaanderen volledig vrijgesteld van verkeersbelasting. In Brussel en Wallonië betaalt u opnieuw het minimumbedrag (taxe de circulation).

  • Voor bestelwagens betaalt u in België sowieso geen BIV, elektrisch of niet. Voor de verkeersbelasting is er wel een verschil. Voor een 100% elektrische bestelwagen betaalt u geen verkeersbelasting in Vlaanderen. In Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hangt die belasting af van de maximaal toegestane massa.

Lager Voordeel van Alle Aard (VAA) op elektrische auto’s

Het Voordeel van Alle Aard (VAA) voor elektrische bedrijfswagens die privé gebruikt worden, valt vrijwel altijd lager uit dan voor een gelijkaardig voertuig met een traditionele brandstofmotor, omdat dat wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot van de wagen. Hoe werkt dat?

De referentie-CO2-uitstoot en de CO2-coëfficiënt zijn twee belangrijke factoren in de berekening van het VAA, die beiden jaarlijks opnieuw worden vastgelegd. 

De CO2-coëfficiënt loopt samen met de uitstoot van uw wagen: ligt die hoger dan de referentieuitstoot, dan verhoogt ook uw CO2-coëfficiënt en het bedrag dat u betaalt, en vice versa voor een lagere uitstoot. 

De referentie-CO2-uitstoot lag in 2022 een stuk lager dan het jaar ervoor: 84 g/km voor dieselauto’s en 102 g/km voor wagens met benzine-, LPG- of aardgasmotoren. Dat zorgde ervoor dat ook de CO2-coëfficiënt van de meeste bedrijfswagens steeg, waardoor de eigenaars van deze brandstofwagens meer VAA moeten betalen.

De elektrische wagen ontsnapt eraan

Terwijl de rekening voor traditionele wagens nog hoger wordt, blijft de elektrische wagen gespaard van die extra kosten. Omdat de CO2-uitstoot van een 100% elektrisch voertuig nul is, wordt bij de berekening van het VAA namelijk rekening gehouden met de laagste CO2-coëfficiënt: 4%. Dat is het geval voor alle situaties die niet terugvallen op het minimum-VAA van € 1.400 (aanslagjaar 2022). Door dit lagere voordeel wordt uw medewerker dus ook privé minder belast.

  • Het VAA bevat naast het gebruik van de wagen ook de laadpaal en het elektriciteitsverbruik. Aangezien de laadpaal thuis meestal is aangesloten op het private elektriciteitsnet van de gebruiker, mag u als vennootschap of werkgever dit verbruik belastingvrij terugbetalen. 
  • Elektrische fietsen worden volledig vrijgesteld van VAA-bijdrage, op voorwaarde dat ze ook effectief gebruikt worden voor woon-werkverkeer. Wanneer u er alleen beroepsverplaatsingen mee maakt, zal u toch VAA moeten betalen.

Ontdek de andere fiscale en financiële voordelen van elektrische bedrijfswagens.

Projectoproep voor laadstations voor grote bedrijfsvoertuigen

Plaatst uw bedrijf ook laadpalen voor bestelwagens, vrachtwagens en bussen? Dan kan u zich tot 31 maart 2023 inschrijven voor ‘de projectoproep voor laadinfrastructuur voor stedelijke logistiek, vracht en bussen’. Langs die weg steunt de overheid bedrijven in hun investering.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet de laadinfrastructuur op het eigen bedrijfsterrein geplaatst worden of op (semi-)openbaar toegankelijk terrein. Per laadpaal kan u vergoed worden voor maximaal € 1.000 of 20% van de kosten. Het totale steunbedrag bedraagt maximaal € 300.000.

Informeer bij uw gemeente of gewest naar lokale premies

Sommige lokale overheden (steden, gemeenten en gewesten) bieden onder bepaalde voorwaarden premies en subsidies aan voor het aankopen of leasen van 100% elektrische wagens.

In Wallonië hebt u bijvoorbeeld recht op provinciale en regionale premies voor de aankoop van een elektrische fiets, terwijl u in Brussel een premie van max. € 3.000 ontvangt voor de vervanging van een vervuilend bedrijfsvoertuig.

Informeer u voor u aan de overstap begint!