Dankzij deze fiscale steun ligt elektrische mobiliteit binnen handbereik

Wanneer u als bedrijfsleider kiest voor een elektrisch wagenpark, geniet u van fiscale voordelen. Deze voordelen bestaan voor zowel het aankopen, leasen en gebruiken van elektrische bedrijfswagens, als voor het installeren van laadpalen bij de werknemers thuis of op uw bedrijfsterrein.

Fiscale voordelen elektrische auto

België schroefde in 2020 een aantal voordelen voor elektrische wagens terug. Dit betekent niet dat u als bedrijfsleider  nu geen voordelen meer krijgt wanneer u overschakelt op een (volledig) elektrisch wagenpark. Integendeel, de doelstelling van de federale regering is om tegen 2026 alle nieuwe bedrijfswagens CO2-neutraal te maken. Nu is dus het moment om aan de overstap te beginnen!

  • Let op! CO2-neutraal wil zeggen: 100% elektrische wagens. De voordelen gelden niet, of zijn beperkter, voor plug-in hybrides die vanaf een bepaald aantal kilometers of een bepaalde snelheid wel fossiele brandstoffen verbruiken.

Dit zijn de belangrijkste (fiscale) voordelen:

Elektrische bedrijfswagens zijn 100% fiscaal aftrekbaar

Als bedrijf of vennootschap geniet u van een 100% aftrekbaarheid van het aankoop- of leasebedrag voor volledig elektrische bedrijfswagens. Die aftrekbaarheid geldt trouwens ook voor verwante kosten zoals onderhoud, verzekeringen, enzovoort.

Daarnaast zijn ook onderstaande elementen 100% aftrekbaar:

  • De kosten voor de installatie van laadpalen;
  • De elektriciteitskosten voor het verbruik van de elektrische bedrijfswagens;
  • De leasekosten van (elektrische) fietsen, inclusief speed pedelecs.

BELANGRIJK voor de toekomstige investeringen in uw wagenpark:

De federale overheid wil tegen 2026 alle bedrijfswagens elektrisch maken. Vanaf 2026 zijn dus alleen nog elektrische wagens fiscaal aftrekbaar. Door de broodnodige inhaalbeweging die de overheid in tussentijd moet maken, zal het gemakkelijker worden om thuis en op het werk laadpalen te plaatsen.

Sinds 1 september 2021 kan u bijvoorbeeld uw laadpaal en de installatie ervan voor 200% fiscaal aftrekken, als de infrastructuur tenminste (semi-)publiek bruikbaar is en dus toegankelijk is voor een algemeen publiek, voor buurtbewoners, enzovoort. Lees snel verder voor meer info over die steunmaatregel.

Wacht liever niet tot de uiterste deadline, maar begin best nu met de elektrificatie van uw wagenpark.

Tot 200% fiscale aftrekbaarheid voor publieke laadstations

Ondernemingen die investeren in publiek toegankelijke laadstations rekenen tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 op verhoogde kostenaftrek.

De kostenaftrek bouwt stelselmatig af, van 200% tot 31 december 2023 tot 150% tot 31 augustus 2024.

De voorwaarden voor het fiscale voordeel zijn:

  • Uw laadinfrastructuur is vrij toegankelijk voor derden – tijdens of buiten uw normale openingstijden.
  • Wie een elektrisch laadstation voor vrachtwagens installeert, kan ook gebruikmaken van een verhoogde investeringsaftrek van 35% in 2023, 29,5% in 2024, 24% in 2025, 18,5% in 2026 en 13,5% in 2027

Voordien moest je als eigenaar de installatie ook aanmelden bij de FOD Financiën, om de laadpaal te registreren bij het Europese netwerk, maar na enkele discussies werd deze formaliteit afgeschaft. De laadpaaloperatoren publiceren de installatie namelijk automatisch. Weer een drempel minder dus: een eigen laadpaal installeren wordt steeds makkelijker.

Lees hier meer over de fiscale aftrekbaarheid voor laadstations vanaf september 2021.

25% investeringsaftrek voor laadpalen

Kleine vennootschappen kunnen tot eind 2022 genieten van een verhoging van de gewone investeringsaftrek tot 25% op volledig beroepsmatig gebruikte laadpalen. Na 2022 daalt de investeringsaftrek in principe terug naar 8%.

Voor de duidelijkheid: de investeringsaftrek is niet van toepassing op de aankoop van de bedrijfswagen zelf, maar wél op de investering in de laadpaal. De effectieve kostprijs van die laadpaal daalt dus aanzienlijk.

Bovendien komt de laadpaal, na de afschrijvingstermijn van 4 jaar, toe aan de gebruiker. Staat de laadpaal bij uw werknemer thuis, dan wordt die dus ‘gratis’ eigenaar van de laadpaal.

Geen of minder BIV en verkeersbelasting

In Vlaanderen betaalt u geen Belasting op Inverkeerstelling (BIV) bij de aankoop van een 100% elektrische auto. In Wallonië en Brussel betaalt u het minimumbedrag van € 61,50 (taxe de mise en circulation).

Ook bent u met een 100% elektrische wagen in Vlaanderen volledig vrijgesteld van verkeersbelasting. In Brussel en Wallonië betaalt u het minimumbedrag van € 83,56 (taxe de circulation).

Voor bestelwagens betaalt u in België sowieso geen BIV, elektrisch of niet. Voor de verkeersbelasting is er wel een verschil. Voor een 100% elektrische bestelwagen betaalt u geen verkeersbelasting in Vlaanderen. In Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hangt die belasting af van de maximaal toegestane massa.

Lager Voordeel van Alle Aard (VAA) op elektrische auto’s

Het Voordeel van Alle Aard (VAA) voor elektrische bedrijfswagens die privé gebruikt worden, valt vrijwel altijd lager uit dan voor een gelijkaardig voertuig met een traditionele brandstofmotor, omdat dat wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot van de wagen. Hoe werkt dat?

De referentie-CO2-uitstoot en de CO2-coëfficiënt zijn twee belangrijke factoren in de berekening van het VAA die beiden jaarlijks opnieuw worden vastgelegd. 

De CO2-coëfficiënt loopt samen met de uitstoot van uw wagen: ligt die hoger dan de referentieuitstoot, dan verhoogt ook uw CO2-coëfficiënt en het bedrag dat u betaalt, en vice versa voor een lagere uitstoot. 

  • De referentie-CO2-uitstoot ligt in 2022 een stuk lager dan het jaar ervoor: 84 gr/km voor dieselauto’s en 102 gr/km voor wagens met benzine-, LPG- of aardgasmotoren. Dat zorgt ervoor dat ook de CO2-coëfficiënt van de meeste bedrijfswagens stijgt, waardoor de eigenaars meer VAA moeten betalen. 

De elektrische wagen ontsnapt eraan

Terwijl de rekening voor traditionele wagens nog hoger wordt, blijft de elektrische wagen gespaard van die extra kosten. Omdat de CO2-uitstoot van een elektrisch voertuig nul is, wordt bij de berekening van het VAA namelijk rekening gehouden met de laagste CO2-coëfficiënt: 4%. Dat is het geval voor alle situaties waarin niet wordt teruggevallen op het minimum-VAA van € 1.400 (aanslagjaar 2022). Door dit lagere voordeel wordt uw medewerker dus ook privé minder belast.

  • Het VAA bevat naast het gebruik van de wagen ook de laadpaal en het elektriciteitsverbruik. Aangezien de laadpaal thuis meestal is aangesloten op het private elektriciteitsnet van de gebruiker, mag u als vennootschap of werkgever dit verbruik belastingvrij terugbetalen. 
  • Elektrische fietsen worden volledig vrijgesteld van VAA-bijdrage, op voorwaarde dat ze ook effectief gebruikt worden voor woon-werkverkeer. Wanneer u er alleen beroepsverplaatsingen mee maakt, zal u toch VAA moeten betalen.

Ontdek de andere fiscale en financiële voordelen van elektrische bedrijfswagens.

Informeer bij uw gemeente of gewest naar lokale premies

Sommige lokale overheden zoals steden,gemeenten en gewesten bieden onder bepaalde voorwaarden premies en subsidies aan voor het aankopen of leasen van 100% elektrische wagens.

In Wallonië hebt u bijvoorbeeld recht op provinciale en regionale premies voor de aankoop van een elektrische fiets, terwijl u in Brussel een premie van max. € 3000 ontvangt voor de vervanging van een vervuilend bedrijfsvoertuig.

In Vlaanderen is onder andere de premie voor thuisbatterijen verlengd tot en met 2021.

Informeer u voor u aan de overstap begint!