Dankzij deze fiscale steun ligt een elektrisch wagenpark binnen handbereik

Wanneer u als bedrijfsleider kiest voor een elektrisch wagenpark, geniet u van fiscale steunmaatregelen. En dat zowel voor de aankoop en het leasen van de auto’s als voor de installatie van laadpalen op uw bedrijfsterrein.

Fiscale voordelen elektrische auto

België schroefde in januari 2020 een aantal premies voor elektrische wagens terug. Maar dat betekent niet dat de voordelen verdwijnen wanneer u als bedrijfsleider overschakelt op een volledig elektrisch wagenpark. Integendeel, de doelstelling van de Belgische overheid is om tegen 2023 alle bedrijfswagens CO2-neutraal te maken. Nu is dus het moment om aan de overstap te beginnen!

  • Let op! CO2-neutraal wil zeggen: 100% elektrische wagens. De voordelen gelden niet voor plug-in hybrides, die vanaf een bepaald aantal kilometers of een bepaalde snelheid wel fossiele brandstoffen verbruiken.

Dit zijn de belangrijkste (fiscale) stimulansmaatregelen:

Elektrische bedrijfswagens zijn 100% fiscaal aftrekbaar

Als bedrijf of vennootschap trekt u 100% van het aankoop- of leasebedrag van volledig elektrische bedrijfswagens af van de belastingen.

Dat is inclusief de aankoop van nieuwe autobanden.

  • De kosten die de installatie van laadpalen op uw bedrijfsterrein met zich meebrengt, kan u ook volledig fiscaal aftrekken.
  • De elektriciteitskosten voor het verbruik van de elektrische bedrijfswagens vallen onder dezelfde regeling en kan u voor 100% inbrengen op uw belastingbrief.
  • Ook (elektrische) fietsen, inclusief speed pedelecs, trekt u voor 100% af van uw belastingaangifte.

Geen of minder BIV en verkeersbelasting

In Vlaanderen betaalt u geen Belasting op Inverkeerstelling (BIV) bij de aankoop van een 100% elektrische auto. In Wallonië en Brussel betaalt u het minimumbedrag van € 61,50.

Ook bent u met een 100% elektrische wagen in Vlaanderen volledig vrijgesteld van verkeersbelasting. In Brussel en Wallonië betaalt u het minimumbedrag van € 83,56.

  • Voor bestelwagens betaalt u in België sowieso geen BIV, elektrisch of niet. Voor de verkeersbelasting is er wel een verschil. Voor een 100% elektrische bestelwagen betaalt u geen verkeersbelasting in Vlaanderen. In Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hangt die belasting af van de maximaal toegestane massa.

Verminderd voordeel van alle aard (VAA) op elektrische auto’s

Voor elektrische bedrijfswagens die ook privé gebruikt worden, dalen uw VAA-kosten. Er wordt bij de berekening van het Voordeel van Alle Aard immers rekening gehouden met de laagste CO2– coëfficiënt, namelijk 4%.

Informeer bij uw gemeente naar lokale premies

Sommige lokale overheden zoals steden en gemeenten bieden onder bepaalde voorwaarden premies en subsidies aan voor het aankopen of leasen van 100% elektrische wagens. Informeer u voor u aan de overstap begint!