NMC en Luminus huldigen de grootste fotovoltaïsche installatie in van de Duitstalige gemeenschap

Op maandag 10 september hebben we een installatie op de grond van 3.120 fotovoltaïsche panelen ingehuldigd op de bedrijfssite van NMC in Raeren. Het betreft een van de grootste installaties die met eigen middelen in Wallonië werd gerealiseerd.

Een van de grootste installaties van Wallonië

Onze klant NMC, leider op het vlak van ontwikkeling, productie en commercialisering van synthetisch schuim, deelt al jaren de ambitie om naar een duurzame toekomst te streven, net als Luminus. Daarom besloot het bedrijf om na de 5.696 fotovoltaïsche panelen op de magazijndaken nog eens 3.120 nieuwe panelen op de grond te installeren.

Deze nieuwe installatie werd gerealiseerd in samenwerking met ons filiaal Dauvister, dat gespecialiseerd is in de implementatie van groene oplossingen op maat en meer in het bijzonder in fotovoltaïsche panelen.

De site van NMC in Raeren telt vandaag bijna 9.000 panelen met een totaal vermogen van 2,2 MW (1.250 kWc op het dak en 933 kWc op de grond). De stroom die door de fotovoltaïsche panelen wordt geproduceerd, is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik. De panelen functioneren 1.000 uur per jaar en dekken 18% van het totale verbruik van de site.

Bescherming van het leefmilieu en ecologisch beheer

De jaarlijkse productie van deze nieuwe installatie van NMC wordt geschat op 1.995.000 kWh, hetzij het equivalent voor het verbruik van 400 gezinnen. Dit betekent dat elk jaar bijna 500 ton CO2 minder uitgestoten wordt (het equivalent van de vervuiling van 80 wagens die 25.000 km/jaar afleggen met een uitstoot van 150 gr CO2/km).

Het engagement van NMC

De installatie van de nieuwe fotovoltaïsche panelen kadert binnen de globale duurzame-ontwikkelingsstrategie van NMC. Het bedrijf heeft immers zijn inspanningen opgevoerd om het leefmilieu beter te beschermen dankzij een efficiënt gebruik van hulpbronnen zoals water en elektriciteit, een strikte beperking van de hoeveelheid afval, een recyclagepercentage van bijna 100%, de zuivering van de lucht en de bescherming van de watervoorraden.

Hubert Bosten, CEO van NMC:

NMC wil iedereen comfort en bescherming bieden voor een beter leven. Ons synthetisch schuim draagt bij tot het behoud van de natuurlijke hulpbronnen door een betere isolering, tot de bescherming van goederen tijdens het transport en tot de creatie van aangename ruimten door designelementen en een betere akoestische isolatie. Deze investering in zonnepanelen kadert perfect binnen onze visie en vormt een mooie aanvulling op de andere maatregelen die we treffen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Grégoire Dallemagne, CEO van EDF Luminus:

Met deze realisatie bevestigt NMC zijn ambitie om duurzaam te ondernemen. Het bedrijf koos voor Dauvister – een filiaal van de Groep EDF Luminus en een innovatieve partner met veel ervaring – om mee te werken aan de ontwikkeling van dit project. Dit initiatief kadert binnen onze strategie om onze klanten energie-efficiëntie diensten aan te bieden om hen te helpen hun verbruik te verminderen en zo de strijd tegen de klimaatverandering aan te gaan.”

Wilt u als bedrijf bijdragen aan een duurzame toekomst? Neem contact op met een van onze experts en bespreek uw ambities op het vlak van energie.