Hoe maakt u in 2022 kans op investeringssteun voor middelgrote zonnepaneleninstallaties in Vlaanderen?

Begin 2021 voerde de Vlaamse regering een hervorming door voor de steun in zonnepaneleninstallaties. Voortaan vervangt een call-systeem voor investeringen in groene energie het huidige systeem van groenestroomcertificaten. In 2022 zijn er drie calls gepland voor PV-installaties van 25 kW tot en met 5 MW. Luminus staat klaar om u te adviseren en te begeleiden in een PV-project, met of zonder projectsteun. 

Wat is de nieuwe call-steunregeling voor middelgrote zonne-installaties in Vlaanderen?

Wat is een call?

Een call is een wedstrijd of projectoproep, uitgeschreven door de Vlaamse overheid. De regering verdeelt een vooraf vastgelegd budget over de aanvragers binnen een vastgelegde periode die voldoen aan de voorwaarden, volgens een rangschikking op basis van de steunhoogte in euro/MWh die u aanvraagt voor uw PV-installatie.

Uw volgorde in die rangschikking wordt bepaald op basis van de verhouding tussen de gevraagde investeringssteun en de verwachte energieproductie van uw installatie. De PV-projecten die het meeste groene stroom produceren per gevraagde euro steun komen vooraan in de rangschikking. Met andere woorden, produceert u van de steunaanvragers de meeste groene stroom per gevraagde euro steun, dan komt u vooraan in de rangschikking en maakt u een hogere kans om in aanmerking te komen voor de steun.

Bereken uw steunaanvraag op basis van deze formule:

Steunaanvraag (€/MWh)

Steunaanvraag zonnepanelen

Wat verstaan we onder een middelgrote zonnepaneleninstallatie?

In Vlaanderen categoriseren we vier groottes van zonne-installaties op basis van het maximaal vermogen van hun omvormer:

Meer info over de eenmalige investeringspremie.

Meer info over de investeringsaftrek.

De steunregeling praktisch?

Steunhoogte van call-regeling

In tegenstelling tot het systeem van groenestroomcertificaten bent u op voorhand niet langer zeker of u in aanmerking komt voor de steunregeling. Hiervoor dient u een steunaanvraag in te dienen om kans te maken op projectsteun. Voor de “winnende” steunaanvragen zal de investeringssteun eenmalig na indienstname van de installatie worden uitbetaald.

De totale steun over alle call-oproepen en projecten voor zonnepanelen en windturbines is beperkt door het vooraf bepaalde budget.

In 2022 zouden in totaal drie calls georganiseerd worden voor middelgrote installaties op basis van zonne-energie en kleine en middelgrote windturbines. De eerste call zag er als volgt uit:

 • CALL 1, van 1 tot 15 maart 2022, met een budget van 5.000.000 euro voor subcall 2 ‘overige PV’. De term ‘overige PV’ slaat op de meest gangbare zonneprojecten die niet op marginale gronden geplaatst worden en niet op waterpartijen drijven.

Eind april werden de resultaten van call 1 gepubliceerd. Van de 302 projecten die steun aanvroegen binnen subcall 2 ‘overige PV’, werden er 182 goedgekeurd. In totaal keerde de overheid een steunbedrag van 4.994.573,17 euro uit. Het hoogste weerhouden bod was € 6/MWh.

Lees hier meer over de resultaten van subcall 2.

Door het succes van call 1 werd het budget van call 2 verhoogd. Die werd als volgt georganiseerd: 

 • CALL 2, van 14 juni 2022 om 9u tot 28 juni 2022 om 16u, met een budget van 9.500.000 euro voor subcall 2 ‘overige PV’.

Eind juni werden de resultaten van call 2 gepubliceerd. 386 projecten vroegen steun aan binnen subcall 2 ‘overige PV’, goed voor een gezamenlijke steunaanvraag van 11 miljoen euro. Enkele opvallende vergelijkingen met de resultaten van call 1.

– Het gemiddelde bod van call 2 lag lager dan dat van call 1: € 5,15/MWh tegenover € 6,26/MWh.
– Het laagste bod van call 2 lag lager dan dat van call 1: € 0,49/MWh tegenover € 2,79/MWh.
– Het hoogste bod van call 2 lag hoger dan dat van call 1: € 21,99/MWH tegenover € 20,98.

Voor de derde call wordt een ministerieel besluit opgemaakt na het afsluiten van de tweede call. Op basis van de prestaties van de eerste twee calls, zal voor de derde call het resterende beschikbaar budget worden voorzien. De derde call is als volgt gepland:

 • CALL 3, van 13 oktober 2022 om 9u tot en met 27 oktober 2022 om 16u; voor subcall 1 en subcall 2.

Waarschijnlijk wordt er tijdens call 3 nog extra budget vrijgemaakt voor enkele specifieke partijen:

 • PV-installaties op woongebouwen
 • PV-installaties geplaatst door energiegemeenschappen van burgers
 • PV-installaties geplaatst door hernieuwbare energiegemeenschappen

Bekijk hier de resultaten van de calls in 2021.

Verwachte wijzigingen van het Energiebesluit in 2022

 • De call is van toepassing voor installaties op basis van zonne-energie met een omvormer met een maximaal vermogen van 25 kW tot en met 5 MW.
 • Per rangschikking worden projecten ter waarde van 10% van het totaalbedrag van de aangevraagde steun binnen die rangschikking niet geselecteerd. De overige best gerangschikte projecten krijgen steun tot het beschikbare budget opgebruikt is, het duurste project valt in elk geval af.
 • Bij de aanvraag tot uitbetaling van de subsidie is het verplicht om een kopie toe te voegen van de eerste onomkeerbare contractuele verbintenis, aangegaan voor de uitvoering van de subsidieerbare werkzaamheden.

Deze wijzigingen zijn onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering, verwacht tegen het einde van 2022.

Bijkomende voorwaarden voor steunaanvraag

 • U mag slechts 1 aanvraag doen per toegangspunt voor injectie.
  • De werken mogen nog niet zijn gestart, niet vóór en niet tijdens de selectieprocedure.
  • Indien nodig beschikt u over een geldende omgevingsvergunningsaanvraag.
  • Uw onderneming heeft geen schulden of verkeert niet in financiële moeilijkheden.
  • U voert de werken meteen uit na een positieve beslissing, anders mag u pas 2 jaar later opnieuw deelnemen.

Hoe verloopt de call-procedure van steunaanvraag tot uitbetaling?

De volledige procedure van een call bestaat uit 8 stappen.

STAP 1: Voorbereidende studie

Voor de opening van de call waaraan u wil deelnemen (STAP 2) neemt u al de nodige voorbereidende stappen, liefst ondersteund door een expert.

STAP 2: Opening van de call: uw steunaanvraag

U hebt 14 dagen de tijd om uw steunaanvraag in te dienen tussen de opening en de sluiting van een call-oproep. Voor de volgende call zal dat starten op 1 maart 2022.

STAP 3a: Beslissing ontvankelijkheid

Na de indiening van uw steunaanvraag krijgt u te horen of die ontvankelijk is. Let op, dit is geen beslissing over de eventuele steun. U krijgt alleen te horen of uw steunaanvraag aan alle voorwaarden voldoet.

STAP 3b: Beslissing over toekenning steun

De ontvankelijke steunaanvragen worden gerangschikt. De projecten met de laagste verhouding aangevraagde steun ten opzichte van de verwachte energieopbrengst en levensduur, komen eerst aan bod. Maximum twee maanden na sluiting van de call-oproep krijgt u te horen of u ook effectief steun zal krijgen.

STAP 4: Garantie van bankwaarborg stellen

Binnen de 30 dagen na betekening over de steun stelt u een bankwaarborg in voor de steun. Die bedraagt 7,5% van het gevraagde steunbedrag, met een minimum van € 2.000. Indien u het bewijs van bankgarantie niet binnen de termijn van 30 dagen aanlevert, wordt u uitgesloten van calls voor drie jaar.

STAP 5: Indienstname installatie

18 maanden na de betekening over de steun voor uw PV-installatie dient u die in dienst te nemen. Doet u dat niet? Dan verliest u het recht op steun gedeeltelijk of volledig. Laattijdige realisaties verliezen het recht op steun gedeeltelijk als ze in het daaropvolgende jaar de installatie in dienst nemen of volledig als de installatie later in dienst wordt genomen.

STAP 6: Indienen bewijs van indienstname

Het eerste bewijs van indienstname bezorgt u binnen 30 dagen na die indienstname.

STAP 7: Indienen aanvraag tot uitbetaling

Vervolgens dient u een aanvraag tot volledige uitbetaling van de steun in. U doet dit uiterlijk binnen een termijn van 6 maanden na indienstname, zoniet ontvangt u geen uitbetaling. Bij de aanvraag tot uitbetaling moet u een kopie toevoegen van de eerste onomkeerbare contractuele verbintenis, aangegaan voor de uitvoering van de subsidieerbare werkzaamheden.

STAP 8: Uitbetaling

Nadat u een bewijs indient over uw operationele installatie, kan uw volledige investeringssteun worden uitbetaald. Algemeen ontvangt u geen uitbetaling later dan 36 maanden na datum van betekening van de beslissing over uw steun.

Hoe kan Luminus u adviseren en ontzorgen?

Onze experten ontzorgen u over het hele proces, van voorbereidende studies tot de installatie, en geven u persoonlijk advies of het al dan niet interessant is in uw situatie om deel te nemen aan een call-oproep of dat u beter meteen een PV-installatie installeert, op basis van de opportuniteitskosten die verbonden zijn aan het deelnemen aan een call-oproep.

Dit doen we op basis van verschillende indicatieve business case simulaties voor uw project. Indien het interessant voor u is om deel te nemen aan de call adviseren we u over de werking van het call-systeem en behoeden we u voor de bestaande risico’s die tot steunverlies kunnen leiden, door u te informeren over belangrijke aanleverdatums en documenten zodat u optimaal voorbereid bent.

 • We geven u het nodige professionele advies zodat u de meest rendabele keuzes maakt.
 • Wil u meedoen aan een call, dan bepaalt u zelf het steunbedrag en doet u zelf de aanvraag. Luminus kan u hierbij adviseren en ontzorgen.
 • Wij verduidelijken alle stappen binnen het call-systeem met bijhorende aanleverdatums en documenten.
 • We leggen u de werking uit van het tendering-systeem.
 • We adviseren u over de ideale steunhoogte die wij verwachten.
 • We begeleiden u doorheen de steunaanvraag en behoeden u voor de risico’s doorheen het proces.
fases subsidies zonnepanelen

Is een PV-installatie ook zonder call-steunregeling interessant?

Gezien de sterke prijsdalingen in combinatie met de hogere prestaties zijn zonnepanelen een uiterst interessante investering, ook zonder call-steunregeling. Zo wordt een installatie gemiddeld terugverdiend op een periode van 7-9 jaar zonder extra steun.

Bovendien bent u niet onderhevig aan de risico’s en opportuniteitskosten verbonden aan het deelnemen aan een call, zoals:

 • De administratieve verplichtingen en de bijhorende aanleverdatums waarop documenten dienen te worden aangeleverd.
 • De wachtperiode van 8 maanden waarin u gratis energie uit productie en injectievergoedingen misloopt.

Neem een expert onder de arm voor uw zonnepanelenproject en neem de meest rendabele beslissing

Praat met een expert