Zó zet u uw energie-efficiëntieproject op de rails

Ongeveer 75 procent van alle Europese gebouwen is niet energie-efficiënt. Belgische commerciële gebouwen verbruiken nog eens 20 procent meer dan het Europese gemiddelde. Tijd dus voor een koersverandering richting meer energie-efficiëntie? Maar hoe zorgt u ervoor dat uw gebouw en alle installaties optimaal blijven presteren met minder energie? In dit artikel belichten we drie types van projecten.

Wilt u energie besparen, de CO2-uitstoot van gebouw verminderen en uw groene imago bijspijkeren? Dan zijn er drie mogelijke manieren om te werk te gaan:

 1. U voert uw optimalisaties door in verschillende projecten.
 2. U implementeert uw optimalisaties met een globaal building energy efficiency-project.
 3. U legt al uw aanpassingen vast in een energieprestatiecontract (EPC).

Energie-efficiëntie? Volgens de Europese Commissie slaat energie-efficiëntie op de verhouding tussen een dienst, product of prestatie (output) en de energie die daarvoor nodig is (input).

1. Verschillende projecten?

Bent u er zeker van dat er maar één energieverliezer is in uw gebouw (bijvoorbeeld een niet-geïsoleerde spouwmuur)? Dan is het mogelijk om uw optimalisaties over verschillende projecten te spreiden.

Deze aanpak is niet aanbevolen als er meerdere energieverliesposten zijn. Want vaak zullen de optimalisaties dan niet ideaal op elkaar afgestemd zijn (met complicaties of systeemefficiëntieverliezen tot gevolg) en kan er nuttige projectinformatie verloren gaan.

Tip: gaat u voor deze optie of voor optie 2 (zie onder)?
Zorg er dan voor dat uw nieuwe systemen ook regelmatig het juiste onderhoud krijgen.

2. Globaal project mikt op maximale synergie

Kiest u voor één project? Dan wordt uw hele gebouw geanalyseerd. Op basis van die analyse stelt de expert een pakket oplossingen voor, die samen de beste synergie-effecten en de best mogelijke energieprestaties behalen. En dat tegen de laagst mogelijke kostprijs. 

Houd rekening met de volgorde van je optimalisaties
Stel: de verwarmingsketel van uw kantoorgebouw is toe aan vervanging en de spouwmuur is niet geïsoleerd. Let dan op de volgorde van de aanpassingen: eerst de isolatie, dan de ketel. Want vervangt u eerst de ketel? Dan heeft die een te grote capaciteit eenmaal uw pand geïsoleerd is. U betaalt dan voor een te duur, overgedimensioneerd toestel.

3. Energieprestatiecontract (EPC) garandeert dat u bespaart

Een EPC is een contract dat u aangaat met een energiedienstenbedrijf, zoals Luminus. Het garandeert u dat uw installaties deskundig beheerd en geanalyseerd worden tijdens de volledige contractduur – meestal tussen 10 en 15 jaar. Bovendien weet u zeker dat uw installaties zorgen voor het gewenste comfortniveau en de vooropgestelde energiebesparing. Een risicoloze onderneming, want:

 • Haalt het energiedienstenbedrijf de prestatiegaranties niet? Dan betaalt het u een vergoeding terug.
 • Wat u implementeert, krijgt u terugbetaald in de vorm van energiebesparingen.

Wanneer u een EPC aangaat, bent u niet alleen zeker van een verminderd energieverbruik en een verlaagde CO2-uitstoot, maar kan u ook rekenen op een echte resultaatsgarantie.

Een EPC bij Luminus volgt dit renovatieplan in 5 stappen:

 1. Onze experts inventariseren de energiestromen.
 2. We voeren een technische studie uit en stellen de mogelijke oplossingen voor.
 3. We ontwikkelen een programma op maat van de energieprestaties van uw bedrijfsgebouwen. U krijgt van ons een volledig voorstel, compleet met renovatieschema, onderhoudsplan, monitoringplan en indien nodig ook een voorstel voor financiering.
 4. Luminus Solutions coördineert alle installatiewerkzaamheden en neemt de volledige verantwoordelijkheid, zoals vastgelegd in het energieprestatiecontract.
 5. Wij onderhouden achteraf alle installaties en streven naar voortdurende verbetering.
 6. Luminus garandeert de monitoring van de prestaties en het toezicht op de besparingen.

Download hier de productfiche van de Luminus Building Solutions.

Conclusie: één project biedt meer houvast

Over het algemeen kiest u best voor één globaal building energy efficiency-project of voor een EPC. Alleen zo bent u zeker van een optimale synergie tussen alle verschillende verbeteringswerken.