Hoe als kmo het Internet of Things integreren in uw bedrijfsmodel?

Het Internet of Things (IoT) kan een groot aantal gegevens verzamelen over verschillende types voorwerpen en apparaten van uw bedrijf. Het vormt dus als het ware een goudmijn aan informatie die uw organisatie niet alleen intelligenter, maar ook doeltreffender maakt door te besparen.

Concept van het Internet of Things

Het IoT wordt beschouwd als een internetextensie met fysieke voorwerpen dankzij de uitwisseling van informatie en gegevens. Deze term verwijst dus naar verbonden objecten voor verschillende toepassingen in diverse domeinen zoals de gezondheidszorg, domotica of de logistiek. De smartphone is het ultieme symbool van het opkomende Internet of Things.

Beheer van de stocks en de bevoorrading

Het Internet of Things wordt erg vaak gebruikt bij de optimalisatie van operaties zoals het workflow management, het beheer van de toeleveringsketen en de depots. Zo is het dankzij verbonden sensoren mogelijk om de aanwezige bronnen in het depot of het leveringsproces precies op te volgen. Dit maakt het productieproces veel doeltreffender en beperkt de kosten.

Beheer van de middelen

In dit domein wordt het IoT voornamelijk ingezet voor het predictief onderhoud. Gebruiksgegevens van uitrustingen worden in real time opgevolgd zodat het exacte moment voorspeld kan worden waarop een onderdeel van een apparaat vervangen moet worden om een panne te vermijden.

Deze gegevensverzameling is ook goed om de aankoop van grondstoffen beter te plannen en sneller te reageren. De kosten worden beperkt door de kwaliteitscontrole aan de bron, minder fabricagefouten, lagere onderhoudskosten, kleinere verliezen door stillegging en een hogere OEE (Overall Equipment Effectiveness).

Beheer van het verbruik van infrastructuren

Enorm veel bedrijven zijn erg energieverslindend, wat meerkosten voor energieverbruik oplevert. Met behulp van sensoren kan het Internet of Things bijvoorbeeld verlichting en apparaten automatisch uitschakelen of de temperatuur wijzigen van de bedrijfslokalen wanneer deze niet gebruikt worden. Deze intelligente sensoren zijn dus ideaal om aanzienlijk te besparen op uw energiefactuur.

Wilt u uw verbruik verminderen dankzij innovatieve oplossingen? Deel ons dan uw noden en behoeften mee via ons contactformulier.