Bespaar uw energie

UCB, naar CO2-neutraliteit in 2030 met Luminus en Vanparijs Engineers

UCB Luminus et Vanparijs Engineers

Een drastische vermindering van de CO2-uitstoot voor een groot farmaceutisch bedrijf: is dat mogelijk? Het antwoord is ja! UCB is een reusachtige uitdaging aangegaan: CO2-neutraal worden tegen 2030. Hoe? Met de knowhow en oplossingen van Luminus en haar dochteronderneming Vanparijs Engineers. Verslag van een al even duurzame als rendabele samenwerking.

Reductie en compensatie van de energie-impact

Voor UCB staan het milieu en ecologisch denken centraal. De onderneming legt zich volledig toe op onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe en vernieuwende oplossingen voor mensen die door ernstige neurologische of immunologische ziekten zijn getroffen. Maar ze streeft ook een parallel doel na: de impact van haar activiteiten op de natuurlijke hulpbronnen en het klimaat beperken en de resterende uitstoot compenseren met tastbare en duurzame initiatieven. Concreet is UCB vastbesloten de uitstoot van broeikasgassen met 35 % te verminderen tegen 2030 en met 70 % tegen 2050. Bovendien wil de onderneming het waterverbruik met 20 % en de afvalproductie met 25 % terugdringen tegen 2030.

Luminus en dochteronderneming Vanparijs Engineers, partners in technologie

Optimaliseren van energie-efficiëntie door middel van warmtekrachtkoppeling

Om dit ambitieuze actieplan te realiseren, heeft de productievestiging van Eigenbrakel een beroep gedaan op de knowhow van het bedrijf Vanparijs Engineers, dochteronderneming van de Groep EDF Luminus. Deze samenwerking krijgt concrete vorm door de duurzame installatie van een warmtekrachtcentrale. Die levert zowel elektriciteit als warmte voor de gebouwen en de productie-eenheden van UCB. Het bijzondere aan deze WKK is dat ze elektriciteit produceert voor het lokale net, waarbij de overtollige warmte tijdelijk in een bufferreservoir wordt opgeslagen.

UCB kan voortaan rekenen op een hoog rendement en een verbeterde energie-efficiëntie: bijna 39 % extra verlaging van de CO2-uitstoot. Voor Charl van Zyl, Chief Operating Officer van UCB, is verandering mogelijk: “Ons plan is ambitieus, maar bij UCB pakken we verandering liever zelf aan dan ze te ondergaan”.

Resterende CO2-uitstoot gecompenseerd

Daarom gaat UCB nog verder. Om het Verdrag van Parijs na te leven, gesloten tijdens COP 21 en COP 22, wordt een plan uitgewerkt ter compensatie van de uitstoot van broeikasgassen. Alle emissie die niet kan worden teruggedrongen, wordt gecompenseerd door de aanplanting van bomen. Tegen 2030 zal in totaal bijna 200 km2 bos zijn aangeplant, of meer dan de oppervlakte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze samenwerking past perfect in de ambitie van Luminus en Vanparijs Engineers: technische knowhow en een vernieuwende benadering aanbieden voor bedrijven die hun energie efficiënter willen beheren en hun CO2- uitstoot willen verminderen. Deze taak wordt gerealiseerd door een persoonlijke begeleiding van ondernemingen, om ze te helpen minder en doordachter energie te verbruiken.

“Met dit project bevestigt UCB haar streven om duurzaam te ondernemen. De onderneming heeft in Vanparijs Engineers, dochteronderneming van de Groep EDF Luminus, een innovatieve en ervaren partner gevonden”, zegt een verheugde Grégoire Dallemagne, CEO van EDF Luminus. Door hun krachten en vastberadenheid te bundelen, bewijzen UCB en Luminus met trots dat CO2- neutrale industrieën binnenkort geen streefdoel meer zijn, maar een realiteit!

Wilt u net als UCB uw energieverbruik optimaliseren? Neem contact op met onze experts voor een persoonlijk aanbod op maat van uw behoeften.Blijf op de hoogte met Luminews

Meld u aan voor onze nieuwsbrief


Ga naar www.luminus.be