Maak uw hoogspanningscabine veiliger door uw personeel beter op te leiden

Volgens het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) mag de CEO of de verantwoordelijke van een vestiging uitsluitend gewaarschuwde of vakbekwame werknemers toegang geven tot de elektrische installaties op laag- of hoogspanning. Alleen opgeleid personeel mag werken op het net uitvoeren.

De attesten BA4 en BA5 van het AREI

Die bevoegdheden worden aangeduid met een code (BA4 of BA5) die uitdrukkelijk bepaalt welke bekwaamheden werknemers moeten bezitten om een bepaalde taak te mogen uitvoeren en voor welke elektrische installaties die gelden. De werkgever moet deze elementen tot in de kleinste details in een document gieten.

Dit zijn de codes van de mensen die volgens het AREI bekwaam zijn:

 • De code BA4 (gewaarschuwd personeel) heeft betrekking op gewaarschuwde werknemers, wat impliceert dat deze voldoende geïnformeerd zijn of onder toezicht staan van vakbekwaam personeel, om te vermijden dat ze worden blootgesteld aan risico’s gerelateerd aan de elektrische installatie. Het kan bijvoorbeeld gaan om exploitatie- of onderhoudspersoneel.
 • De code BA5 (vakbekwaam personeel) heeft betrekking op mensen die door opleiding of ervaring de technische kennis hebben verworven om zelf de risico’s verbonden aan de geplande werkzaamheden in te schatten en te bepalen welke maatregelen nodig zijn om de specifieke risico’s gekoppeld aan die werkzaamheden te vermijden of te beperken. Concreet gaat het om bijvoorbeeld ingenieurs en technici die de elektrische installaties exploiteren.

Opleiding over hoogspanning

Het is belangrijk om te weten dat het recht op toegang tot een hoogspanningscabine uitsluitend voorbehouden is voor werknemers die een opleiding over hoogspanning hebben gevolgd. Na hun opleiding mogen deze personeelsleden met name de volgende werkzaamheden uitvoeren:

BA4

 • Defecte lampen vervangen
 • De hoofdschakelaar weer aanzetten als die een eerste keer afspringt
 • De hoofdschakelaar weer aanzetten als die een tweede keer afspringt (als de hoofdschakelaar nog een derde keer afspringt, mag de medewerker hem niet meer aanzetten)
 • Werkzaamheden voor het activeren van een hoogspanningscabine indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • Beschikken over een BA4-attest
  • Een speciale opleiding gevolgd hebben over de aanwezige hoogspanningscabine(s) op het terrein, met oefensituaties onder toezicht van de BA4-opleiders
  • De uiteindelijke toelating van de Directie van de organisatie hebben

Het is belangrijk om te weten dat de personeelsleden die hierna geen verdere opleiding meer volgen nooit een bestaande elektrische installatie mogen wijzigen.

BA5

 • De taken waarvoor ze vakbekwaam zijn, in functie van hun oorspronkelijke opleiding
 • Werkzaamheden aan een hoogspanningscabine indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • In het bezit zijn van een BA5-attest of minstens een geschoolde elektricien zijn
  • Een speciale opleiding gevolgd hebben over de aanwezige hoogspanningscabine(s) op het terrein, met oefeningen in het gezelschap van de BA5-opleiders
  • De toelating van de Directie van de organisatie krijgen

Onderhouds- en controlewerkzaamheden aan hoogspanningsinstallaties moeten altijd gebeuren door erkende organisaties. Ontdek wanneer en hoe u uw hoogspanningscabine kunt laten controleren.

Wilt u meer informatie over de beveiliging van uw hoogspanningscabine of over de diensten van Luminus Business? Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar btb@edfluminus.be of bel 078 155 232.