Beheer uw energie

Zero waste: kan dit ook in de bedrijfswereld een trend worden?

Zero waste

De afvalvrije trend heeft zich in slechts enkele jaren tijd een weg gebaand naar alle facetten van de maatschappij. Voor bedrijven blijkt dit steeds vaker een reële kans te zijn met het oog op groei en marketing als ze die werkwijze geleidelijk aan en op een slimme manier in hun bedrijf introduceren.

Kans met het oog op groei en marketing

Afvalbeheer is een groeiende uitdaging waar de consumenten en werknemers zich steeds bewuster van worden. De invoering van een zero-wastebeleid is voor een onderneming een manier om zich groener op te stellen en betrokkenheid te tonen.

Naast de positieve impact op het milieu vormt deze aanpak ook een echte economische kans. Afval betekent voor een bedrijf immers een nettoverlies. Minder vuilnis leidt dus tot een vermindering van heel wat kostenposten. Het geld van die besparing kan vervolgens worden besteed aan posten die onmisbaar zijn voor de werking van het bedrijf.

Geleidelijke overgang

Een zero-wastebeleid moet geleidelijk aan worden ingevoerd in een bedrijf. Het aspect “zero” mag dan extreem klinken, het is nochtans niet de bedoeling dat de interne processen drastisch worden omgegooid. Het gaat om een werk van lange adem waarvoor de sensibilisering en inzet van alle deelnemers aan de productieketen nodig is.

Het bedrijf begint best met het oplijsten van de oplossingen die het gemakkelijkst te verwezenlijken zijn, rekening houdend met het type activiteit en het enthousiasme van de medewerkers tegenover die veranderingen. Vervolgens wordt het zero-wastebeleid geleidelijk aan uitgebreid naar de rest van de organisatie.

Een zero-wastebeleid in een bedrijf uitrollen

Een bedrijf is een complexe organisatie met veel processen die onderling samenhangen. Voor de invoering van een zero-wastebeleid in een organisatie moet men eerst de hele productieketen bekijken om de oplossingen vervolgens geleidelijk uit te werken.

1. Afval verminderen aan de bron

Een minimalisering van de afvalproductie is de eerste reflex bij de invoering van het gewenste beleid. Vervolgens moeten sommige activiteiten worden herzien om hun impact op het milieu te verkleinen. Een voorbeeld van een eerste initiatief is de vervanging van plastic bekers door mokken in de bedrijfskleuren voor uw werknemers.

2. Voorrang geven aan duurzame materialen

Zero waste impliceert ook een voorkeur voor de materialen die worden gebruikt bij het ontwerp van uw product, de verpakking of de kantoorbenodigdheden van uw medewerkers. Kiezen voor materiaal met een lange levensduur of zelfs biologisch afbreekbare materialen, beperkt de ecologische impact en het afval dat uw activiteit produceert.

3. Hergebruik

De activiteit van uw bedrijf blijft ondanks al uw inspanningen toch afval opleveren. De invoering van een valorisatiebeleid is dan de eerste reflex om dat afval een tweede leven te geven. Waarom zou u uw medewerkers niet aanmoedigen om hun onbruikbare prints te benutten als kladpapier of om kartonnen dozen van pakketten te hergebruiken voor toekomstige verzendingen?

4. Recycling

Als al die oplossingen nog steeds afval opleveren dat het bedrijf niet meer kan valoriseren, dan heeft de organisatie nog de mogelijkheid om dat een nieuw leven te geven. Een zero-wastebeleid impliceert ook dat het bedrijf gebruikmaakt van aparte vuilnisbakken om te sorteren en dat het de medewerkers sensibiliseert over een correct gebruik.

Luminus biedt allerlei diensten om bedrijven te helpen bij hun inspanningen voor een groenere toekomst en een lager energieverbruik. Neem voor meer informatie over onze oplossingen contact met ons op per telefoon op 078 155 232 (grote bedrijven) of 078 155 230 (kmo’s en zelfstandigen).Blijf op de hoogte met Luminews

Meld u aan voor onze nieuwsbrief


Ga naar www.luminus.be