Uw bedrijf op zonne-energie: hoe werkt het?

Steeds meer bedrijven wekken zelf elektriciteit op via zonne-energie. Ze installeren een PV-installatie op het dak van de bedrijfsgebouwen of op een ongebruikt gedeelte van het bedrijfsterrein. Op die manier produceren ze op een duurzame manier (een deel van) de energie die ze nodig hebben. Of ze verkopen hun hernieuwbare energie-overschotten aan de markt.

Hoe werkt het?

Het principe achter zonne-energie is eenvoudig. Zonlicht bevat een massa energie. De zonnepanelen in een fotovoltaïsche (PV) installatie kunnen dat zonlicht opvangen en omzetten naar elektrische stroom.

De stroom die een PV-installatie opwekt, kan u als bedrijf zelf gebruiken, eventuele overschotten worden in het elektriciteitsnet geïnjecteerd:

  • Produceert uw installatie meer energie dan uw bedrijf verbruikt, dan injecteert u stroom op het net en wordt u daarvoor vergoed. U kan hiervoor een contract afsluiten met een energieleverancier.
  • Verbruikt uw bedrijf meer stroom dan uw installatie produceert dan koopt u via het net extra elektriciteit aan. De prijs hiervan is uiteraard afhankelijk van uw energiecontract.

Als bedrijf wordt u niet enkel vergoed voor de elektriciteit die u terug op het net plaatst. Voor industriële PV-installaties met een piekvermogen boven de 10 kWp ontvangt u ook groenestroomcertificaten. De waarde van die certificaten hangt af van het gewest waar u gevestigd bent. U neemt hiervoor best contact op met uw distributienetbeheerder.

 

Wat hebt u nodig?

Bedrijf op zonnepanelen: hoe werkt het?

Een PV-installatie bestaat uit 5 onderdelen:

1.     Zonnepanelen

Zonnepanelen bestaan in alle soorten, formaten en kleuren. U kan zonnepanelen plaatsen op de grond, op een plat dak en op een hellend dak. Er bestaan zelfs fotovoltaïsche installaties die mee roteren met de stand van de zon (zogenaamde ‘trackers’).

Het vermogen van zonnepanelen wordt uitgedrukt in kWp of kilowattpiek. Dat is het piekvermogen dat een zonnepaneel produceert in standaardomstandigheden. Die standaardomstandigheden (een instraling van 1000 W/m2, in een loodrechte hoek en bij een temperatuur van 25 graden) worden in ons land lang niet altijd gehaald. Dat betekent dat de reële opbrengst van een zonnepaneel in België altijd iets lager zal liggen dan het piekvermogen.

De opbrengst van uw PV-installatie hangt af van verschillende factoren. De belangrijkste daarvan zijn:

  • De beschikbare oppervlakte en dus het totaal aantal zonnepanelen: hoe meer zonnepanelen u kan plaatsen, hoe meer elektriciteit uw installatie uiteraard zal produceren. Hebt u minder oppervlakte ter beschikking, dan kan u kiezen voor zonnepanelen met een hoger piekvermogen die per vierkante meter meer opbrengen, maar ook duurder in aankoop zijn.
  • De hellingsgraad waarin de zonnepanelen geplaatst worden: idealiter bedraagt die tussen de 30° en 50°. Op die manier valt het zonlicht het grootste gedeelte van de dag in de ideale invalshoek op de panelen.
  • De oriëntatie van de zonnepanelen: idealiter worden zonnepanelen op het zuiden gericht. Als dat niet mogelijk is, wordt er echter ook vaak met een oost-west-inplanting gewerkt omdat zonnepanelen op die manier een hele dag lang zonlicht kunnen vangen.
  • Uren zonneschijn: België telt gemiddeld 1600 tot 1700 zonuren per jaar. Dat is beduidend minder dan in zuiderse landen – waar de opbrengst per vierkante meter dan ook hoger ligt – maar toch ruim voldoende om de huidige generatie zonnepanelen zeer rendabel te maken.

2.     Omvormers

Zonnepanelen zetten zonlicht om gelijkstroom. Om die elektriciteit te kunnen gebruiken, moet hij dus nog omgezet worden naar wisselstroom. Daarvoor heeft u een omvormer nodig.

Hoeveel omvormers u nodig heeft en welke dat precies moeten zijn, hangt onder meer af van het soort zonnepanelen en het gewenste vermogen. Zonnepanelen worden in serie geplaatst. Als één paneel stuk gaat, heeft dat dus gevolgen voor de stroomproductie van de andere panelen.  Maar hoe meer omvormers u plaatst, hoe autonomer elk paneel functioneert.

3.     Netontkoppelkast

Industriële PV-installaties met een piekvermogen boven de 10 kWp moet worden uitgerust met een externe netontkoppelkast. Dat is een veiligheidstoestel dat uw PV-installatie constant controleert en uitschakelt wanneer nodig. Ze beschermt enerzijds uw PV-installatie tegen onvoorziene omstandigheden op het distributienet en garandeert anderzijds de veiligheid van technici bij de uitvoering van werken op het distributienet.

4.     Productiemeter

De productiemeter is een teller die bijhoudt hoeveel groene stroom uw PV-installatie heeft opgewekt. Op basis daarvan wordt berekend op hoeveel groenestroomcertificaten uw bedrijf recht heeft.

5.     Verbruiksmeter

De verbruiksmeter voor elektriciteit is een teller die registreert hoeveel energie u afneemt van het elektriciteitsnet en hoeveel elektriciteit u erin injecteert. Op basis daarvan wordt uw elektriciteitsfactuur berekend en wordt u vergoed voor de geïnjecteerde energie. In theorie is het mogelijk om contracten af te sluiten met twee verschillende energieleveranciers: één voor de afname van elektriciteit en één voor de verkoop van de geïnjecteerde elektriciteit.

 

Hebt u interesse in zonnepanelen voor uw bedrijf?

  • Zelfstandige of KMO? Vraag hier online uw offerte aan.
  • Grote onderneming of publieke instelling? Contacteer uw Key Account Manager voor meer informatie of mail ons op btb@edfluminus.be.