Bespaar uw energie

Onze 100ste windmolen in 4 cijfers

Begin maart werd de 100ste windmolen van Luminus officieel ingehuldigd door Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege. De windmolen in de haven van Gent heeft een bijzondere symbolische waarde.

De 100ste windturbine van Luminus werd al eind 2015 gebouwd op de site van het Kluizendok in de haven van Gent. De windmolen vertegenwoordigt het belang dat we hechten aan windenergie, en staat symbool voor een groene en betrouwbare oplossing om op doeltreffende wijze de strijd aan te gaan met de klimaatverandering.

Sinds de bouw van de 100ste windmolen bleef Luminus uiteraard niet stilzitten. Vandaag komen we intussen al op een totaal van 114 windmolens in België.

In haar toespraak tijdens de inhuldiging benadrukte minister Schauvliege het belang van hernieuwbare energie: “Vanuit Vlaanderen is een inhaalbeweging nodig om onze doelstellingen op vlak van hernieuwbare energie te realiseren tegen 2020. Met elke nieuwe windmolen neemt ons aandeel aan hernieuwbare energie toe. Elke bijkomende windturbine is met andere woorden een stap in de goede richting.”

Wat betekent dat concreet, zoveel windmolens?

Cijfer1In totaal heeft Luminus 29 windmolenparken verspreid over België. Deze zijn goed voor in totaal 114 turbines!
Cijfer2Alle Belgische Luminus-windmolens samen hebben een capaciteit van 254 MW, wat overeenkomt met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van maar liefst 141.000 gezinnen.

Cijfer3Luminus investeert al meer dan 60 jaar in de productie van hernieuwbare energie. Meer dan 16% van onze energieproductie is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen van Belgische oorsprong. Ons windmolenpark kent een constante groei!

Cijfer4Tussen 2015 en 2018 investeren we opnieuw 600 miljoen euro, voornamelijk in hernieuwbare energie en energiediensten. Vandaag hebben wij een capaciteit van 254 MW, maar dit zullen we tegen 2023 verdubbelen tot 600 MW.Blijf op de hoogte met Luminews

Meld u aan voor onze nieuwsbrief


Ga naar www.luminus.be